dr Ewa Odachowska-Rogalska

Stanowisko: adiunkt

Instytut: Instytut Psychologii

Jednostka : Zakład Psychologii Klinicznej Dzieci i Młodzieży


Kontakt

E-mail: eodachowska[at]aps.edu.pl


Biogram

 • Kariera naukowa

  • doktor nauk społecznych w dziedzinie psychologii,  Wydział Psychologii Uniwersytetu SWPS w Warszawie (2015) (rozprawa doktorska na temat narratyzowania doświadczeń traumatycznych pod kierunkiem prof. dr hab. Jerzego Trzebińskiego)

  • magister psychologii,  Wydział Psychologii Uniwersytetu SWPS w Warszawie (2010) 

  • magister pedagogiki, Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku (2002)

  Zainteresowania naukowe

  Zainteresowania naukowe oscylują wokół psychologii traumy, narratyzowania doświadczeń traumatycznych i egzystencjalizmu. Zainteresowania naukowo-praktyczne skupiają się w obszarze psychotraumatologii, interwencji w kryzysie, terapii traumy dzieci i młodzieży oraz psychologii transportu.

  Najważniejsze publikacje

  Odachowska E., Trzebiński J., Prusik M. (2019): The Impact of Self-Narrative Framing of a Close Person’s Sudden Death on Coping with the Meaning in Life. Journal of Loss & Trauma, vol. 24, nr 4, 2019, ss. 293-321, DOI:10.1080/15325024.2019.1565145

  Odachowska E., Woźniak-Prus, M. (2018). Trudna diagnoza. Kontrowersje wokół PTSD i ADHD. Psychologia Wychowawcza 2018; 55 (13): 7-24;

  Doliński, D., Odachowska, E. (2018). Beware when danger on the road has passed. The state of relief impairs a driver’s ability to avoid accidents. Accident Analysis & Prevention, 115, s.: 73-78

  Zdankiewicz-Ścigała, E., Odachowska, E., Tworek, B. (2018). Early childhood trauma, alexithymia, dissociation and the power of the body self. Wczesnodziecięca trauma, aleksytymia i dysocjacja a siła Ja cielesnego. Psychiatria Psychologia Kliniczna 2018, 18 (3), p. 255–270

  Zdankiewicz-Ścigała, E., Herda, M., Odachowska, E. (2018). Dziecko wobec śmierci. Jak dzieci opisują doświadczanie utraty bliskiej osoby? Psychologia Wychowawcza 2018; 55 (13): 25-38;

  Odachowska, E. (2017). Wpływ zakłóceń bioelektrycznej czynności mózgu na  funkcjonowanie w ruchu drogowym. Transport Samochodowy nr 4/2017 ISSN 1731-2795

  Odachowska, E., Trzebiński, J. (2014). Wpływ odziaływania narracyjnego na sposób radzenia sobie ze stresem traumatycznym, związanym z przeżyciem wypadku drogowego. Logistyka 6/2014; Wydawca Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań. ISSN 1231-5478, s. 966-975.

  Autor poradnika:

  Odachowska, E. (2018). Kryzys psychologiczny: poradnik dla rodziców i dzieci. Warszawa: Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej. Wydział ds. Wdrażania Programów Społecznych.

  Redaktor monografii naukowych:  

  Odachowska, E. (red). (2010) Psychologia zachowań ryzykownych w ruchu drogowym. Warszawa: Wydawnictwo ITS

  Odachowska, E. (red) (2015). Badania kwestionariuszowe w psychologii transportu. Warszawa: Wydawnictwo ITS

   

  Projekty badawcze

  Kierownik projektu Związek wczesnych doświadczeń traumatycznych z występowaniem zaburzeń ze spektrum autyzmu oraz zespołu nadpobudliwości z deficytami uwagi – dr Ewa Odachowska

  Udział w projekcie Dobrostan psychologiczny w okresie adolescencji na podstawie badania populacji młodzieży gimnazjalnej (dr hab., prof. APS J. Rola – Kierownik projektu, D. Danielewicz, dr E. Odachowska, dr M.Woźniak-Prus, dr D.Zawadzka);

  Udział w realizacji grantu NCN Wpływ narratyzacji wyzwania życiowego na konstruktywność podejmowanych działań i jakość życia realizowanego przez SWPS

  Udział w realizacji projektów badawczych Pracowni Psychologii Transportu i Symulatorów Jazdy Instytutu Transportu Samochodowego

   

  Pełnione ważne funkcje

  Kierownik Zakładu Psychologii Klinicznej Dzieci i Młodzieży

  Kierownik Studiów Podyplomowych Psychologia Transportu i BRD

  Członek Polskiego Towarzystwa Badań nad Stresem Traumatycznym (PTBSD) i Polskiego Towarzystwa Psychotraumatologicznego, Europejskiego Towarzystwa Badań nad Stresem Traumatycznym (ESTSS), Polskiego Towarzystwa Terapii EMDR

  Hobby i zainteresowania pozanaukowe

  Teatr, kabaret, bieganie, narty

fotografia osoby Ewa Odachowska-Rogalska