dr Ewa Lewandowska-Tarasiuk

Stanowisko: adiunkt

Instytut: Instytut Pedagogiki

Jednostka : Zakład Wychowania Literackiego i Muzycznego


Kontakt

E-mail: etarasiuk[at]aps.edu.pl


Publikacje, konferencje, wydarzenia


Biogram

 • Kariera naukowa

  •  1978: doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki,  Instytut Badań Pedagogicznych
  •  1970: magister filologii polskiej, Wydział Filologii Polskiej i Słowiańskiej, Uniwersytet Warszawski
  •  wykształcenie muzyczne: szkoły muzyczne I i II stopnia w klasie fortepianu

   

  Zainteresowania naukowe

  • kultura literacka
  • kultura języka

   

  Najważniejsze publikacje

  Książki:

  • (2016) Pedagogika serca. Wychowanie emocjonalne w XXI wieku, (red. nauk.) Ewa Lewandowska-Tarasiuk, Jan Łaszczyk, Bogusław Śliwerski, Difin, Warszawa
  • (2013) Każdy w sobie coś pięknego nosi…, Wydawnictwo PaniTwardowska Warszawa - promocja tej książki odbyła się w Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie
  • (2009) Moja radość pisania.. Strofy znad Tamizy i znad Wisły, Wydawnictwo Wiedza Powszechna, Warszawa
  • (2005) W teatrze prezentacji. O sztuce perswazji, Wiedza Powszechna, Warszawa
  • (2000, 2003, 2006) Sztuka wystąpień publicznych, trzy wydania: (2000) Wydawnictwo INFOR, (2003) Wydawnictwo Difin, (2006) Wydawnictwo APS
  • (1993) Kultura literacka w pracy pedagoga, Wydawnictwo WSPS, Warszawa

  •  współautorski cykl pt: SŁOWA OBRAZY DZWIĘKI, w ramach którego ukazały się pozycje książkowe pod red nauk. Szymona Kawalli ,Ewy Lewandowskiej Tarasiuk, Jana W. Sienkiewicza pt:
   • (2016) Terapia słowem (red. nauk.) Ewa Lewandowska –Tarasiuk, Jakub z. Lichański, Bibiana Mossakowska, Wydawnictwo Pani Twardowska, Warszawa.
   • (2014) Folklor w Kulturze i Edukacji, Wydawnictwo Pani Twardowska, Warszawa,
   • (2012) Baśń w Terapii i Wychowaniu, Wydawnictwo TRIO, Warszawa,
   • (2011) Słowa Obrazy Dźwięki wWychowaniu, Wydawnictwo TRIO, Warszawa,

  Artykuły / rozdziały w książkach

  • autorka wielu artykułów publikowanych w kraju i za granicą, m.in.:
  • w Dzienniku Polskim – Tygodniu Polskim w Londynie od 2009 roku stały esej: Słowa, obrazy, dźwięki,
  • w polskim Dzienniku Gazeta Prawna,
  • w kwartalniku Prestiż,  miesięczniku Nowe Książki
  • w periodykach naukowych.

  Działalność naukowo-popularyzatorska

  • wykłady i warsztaty literackie w Kraju i w Wielkiej Brytanii, których efektem jest m in, wydana pod jej redakcją książka Moja radość pisania.. Strofy znad Tamizy i znad Wisły, do której piękne przesłanie napisał Śp. Ryszard Kaczorowski - ostatni Prezydent na Uchodźstwie (Wydawnictwo Wiedza Powszechna Warszawa 2009).
  • autorka wielu audycji radiowych i telewizyjnych, a nawet prestiżowych laudacji, np.  związanych z uhonorowaniem przez Polski Uniwersytet w Londynie i Polską Ambasadę jako Doctora Honoris Causa Jana Nowaka-Jeziorańskiego, czy wielkiego humanisty, poety i tłumacza , mającego  zasługi dla polskiej kultury na obczyźnie i w Kraju prof. Bolesława Taborskiego.

   

  Współpraca międzynarodowa

  • Polski Uniwersytet w Londynie (www.puno.edu.pl) – działalność akademicka

   

  Wyróżnienia i odznaczenia

  • Wykładowca roku (2012/2013) – nagroda przyznawana przez studentów Akademii Pedagogiki Specjalnej najlepszym nauczycielom akademickim
  • 2008 - nagroda Fundacji Willa PoloniaLABOR OMNIA VINCIT, za promocję kultury polskiej poza granicami Kraju, a także Nagrody Rektorskie
  • Medal Komisji Edukacji Narodowej

   

  Pełnione ważne funkcje

  • członek Związku Pisarzy Polskich na  Obczyźnie,
  • członek Rady Programowej Instytutu Kultury Europejskiej w Londynie
  • członek Polskiego Towarzystwa Retorycznego,
  • profesor Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie w Londynie, Kierownik Zakładu Współczesnej Kultury Literackiej i Artystycznej PUNO,

   

  Hobby i zainteresowania pozanaukowe

  • muzyka i śpiew,
  • teatr,
  • żywe słowo
fotografia osoby Ewa Lewandowska-Tarasiuk