dr Ewa Grudziewska

Stanowisko: adiunkt

Instytut: Instytut Pedagogiki

Jednostka : Zakład Profilaktyki Społecznej i Pracy Socjalnej


Kontakt

E-mail: egrudziewska[at]aps.edu.pl

Telefon: +48 22 589 36 00 wew. 2211


Główne obszary badawcze

  • Profesjonalizacja przedstawicieli służb społecznych (kuratorów sądowych i pracowników socjalnych), kompetencje zawodowe i osobiste funkcjonariuszy Służby Więziennej, zasoby osobiste osób odbywających karę pozbawienia wolności oraz nieletnich wobec, których stosowane są środki wychowawcze, socjoterapia w pracy z dziećmi i młodzieżą, idea sprawiedliwości naprawczej

Publikacje, konferencje, wydarzenia


Biogram

  • 2009: doktor nauk humanistycznych - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

    2003: magister pedagogiki, pedagog resocjalizacyjny - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

    2022: Kierownik Zakładu Profilaktyki Społecznej i Pracy Socjalnej

    Członkini Polskiego Stowarzyszenia Szkół Pracy Socjalnej

 - ikona sylwetki