dr Ewa Duda

Stanowisko: adiunkt badawczo-dydaktyczny

Instytut: Instytut Pedagogiki

Jednostka : Katedra Społecznych Podstaw Rozwoju Oświaty


Kontakt

E-mail: eduda[at]aps.edu.pl


Główne obszary badawcze

  • Edukacja ekologiczna; Uczenie się dorosłych; Kompetencje cyfrowe

Publikacje, konferencje, wydarzenia


Biogram

  • Jestem adiunktem w Instytucie Pedagogiki Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, gdzie również uzyskałam tytuł doktora (nauki społeczne). Moje wykształcenie kierunkowe to matematyka (Uniwersytet Warszawski) i inżynieria środowiska (Politechnika Warszawska).

    Moje zainteresowania badawcze związane są z zachowaniami pro-środowiskowymi, w szczególności z tym, jak technologia ICT może wspierać interwencje edukacyjne w zakresie kształtowania zachowań przyjaznych środowisku.

    W APS jestem liderem trzech projektów ekologicznych finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju: "Greencoin", "GREEN HEAT - towards collaborative local decarbonization" oraz "SmartFood: Engaging citizens in food diversity in cities". Jestem również członkiem komitetu redakcyjnego czasopisma International Journal of Pedagogy, Innovation and New Technologies (IJPINT).

fotografia osoby Ewa Duda