dr Edyta Nowosielska

Stanowisko: adiunkt naukowo-dydaktyczny

Instytut: Instytut Wspomagania Rozwoju Człowieka i Edukacji

Jednostka : Katedra Wczesnej Edukacji


Kontakt

E-mail: ecwikla[at]aps.edu.pl

Telefon: w. 3431


Główne obszary badawcze

  • edukacja dziecka w klasach niższych, ocena opisową i ocena kształtująca w edukacji wczesnoszkolnej, pedagogiczne i społeczne wymiary konstruowania ról dziecka w okresie edukacji wczesnoszkolnej, konstruktywizm w edukacji wczesnoszkolnej, wsparcie dziecięcego procesu uczenia się, alternatywne formy i metody pracy

Publikacje, konferencje, wydarzenia


Biogram

  • doktor nauk społecznych w Akademii Pedagogiki Specjalnej, pedagog, praktykujący nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej. Ukończyła Akademię Liderów Oświaty Szkoły Uczącej Się ALO SUS. Członek Zespołu Edukacji Elementarnej Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN. Autorka książek, artykułów, rozdziałów w monografiach naukowych oraz scenariuszy dla nauczycieli

fotografia osoby Edyta Nowosielska