prof. dr hab. Edyta Gruszczyk-Kolczyńska

Instytut: Instytut Wspomagania Rozwoju Człowieka i Edukacji


Kontakt

E-mail: egruszczyk[at]aps.edu.pl


Główne obszary badawcze

  • pedagogika, pedagogika małego dziecka

Publikacje, konferencje, wydarzenia


Biogram

  • Wybitny pedagog, mistrz, wychowawczyni i promotor wielu badaczy z obszaru pedagogiki i pokrewnych. Autorka dziesiątek publikacji książkowych i setek innych, dotyczących edukacji i wychowania małych dzieci, zwłaszcza fundamentalnych pozycji z zakresu wychowania przedszkolnego. Założycielka i pierwszy dyrektor Instytutu Wspomagania Rozwoju Człowieka i Edukacji w Akademii Pedagogiki Specjalnej. Od roku 2022 profesor emeritus, czynnie zaangażowana w rozwój naukowy młodych pracowników Instytutu oraz liczne projekty badawcze i wdrożeniowe. 

fotografia osoby Edyta Gruszczyk-Kolczyńska