Maciej Zychowicz, prof. APS

Instytut: Instytut Edukacji ArtystycznejBiogram

 • Stanowisko: profesor uczelni

  Jednostka: Instytut Edukacji Artystycznej, Katedra Grafiki i Rzeźby

  E-mail: maciej_zychowicz@wp.pl

  Strona internetowa: Maciej Zychowicz

  Kariera artystyczna

  • doktor habilitowany sztuk plastycznych w dyscyplinie artystycznej „sztuki piękne”, Wydział Rzeźby, Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie (2011)
  • doktor sztuki w dyscyplinie: rzeźba, Wydział Rzeźby, Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie (2005)
  • magister sztuki w dyscyplinie: rzeźba (dyplom z wyróżnieniem) Wydział Rzeźby, Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie (1981)

  Zainteresowania artystyczne

  • rzeźba, rysunek, medalierstwo, design, projektowanie wnętrz
  • rzeźba w przestrzeniach publicznych (szczególnie na styku z architekturą)
  • projektowanie integralne
  • teoria symbolu (szczególniej w ujęciu P. Tillicha i H.G. Gadamera)

  Najważniejsze dokonania artystyczne

  • 16 wystaw indywidualnych w Polsce, Austrii, Niemczech, Kanadzie i Anglii, udział w 28 wystawach zbiorowych
  • rzeźba i panneau malarskie oraz mensa ołtarzowa w kaplicy przy kościele p.w. św. Szczepana w Krakowie, 1984-1985
  • rzeźby: Królowa Jadwiga, Ukrzyżowanie, Droga Krzyżowa oraz elementy wystroju wnętrza w kościele p.w. św. Jadwigi w Krakowie, 1987-1990
  • aranżacja rzeźbiarska prezbiterium kościoła p.w. Św. Bernarda z Clervauix w Sopocie (I nagroda w konkursie), 1991
  • projekt Medalu Św. Jerzego, przyznawanego przez Tygodnik Powszechny, 1993
  • pomnik Mathaeusa Langa w Eggenburgu (Austria), 1993
  • aranżacja rzeźbiarsko-malarska i design wnętrza kościoła p.w. Chrystusa Króla w Jarosławiu (wraz z prof. Adamem Brinckenem – malarstwo), 1994-1999
  • pomnik Jana Pawła II w Jean Paul International Cultural Center w Waszyngtonie, 2004
  • aranżacja rzeźbiarsko – malarska oraz projekty sprzętów w prezbiterium kościoła w Centrum Seminaryjnym Księży Zmartwychwstańców w Krakowie (z prof. Adamem Brinckenem - malarstwo) 2005-2006
  • Prezbiterium i Droga Krzyżowa w kościele p.w. św. Urbana w Kobiernicach (koło Kęt); aranżacja architektoniczna oraz rzeźbiarsko–malarska (z prof. Adamem Brinckenem), 2006–2013

  Projekty artystyczno-badawcze

  • Dom rytuał życia – kierownik projektu artystyczno-badawczego i redaktor katalogu
  • Dalecy – bliscy – współautor koncepcji projektu artystyczno-badawczego, udział w realizacji
  • Okruchy Atlantydy – kapliczki Warmii – współautor koncepcji projektu artystyczno-badawczego, udział w realizacji

  Współpraca międzynarodowa

  • współorganizator europejskiego kongresu SIAC ( Międzynarodowe Stowarzyszenie Artystów Chrześcijan) w Krakowie 1993, obejmującego sesję naukową i wystawy w szeregu znaczących galerii krakowskich

   Pełnione ważne funkcje

  • dyrektor Instytutu Edukacji Artystycznej Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie (od 2013 r.)
  • wiceprezes Okręgu Krakowskiego Związku Polskich Artystów Plastyków (1990 - 1996)
  • Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego Okręgu Krakowskiego Związku Polskich Artystów Plastyków
  • członek Rady Artystycznej Okręgu Krakowskiego Związku Polskich Artystów Plastyków
  • członek Rady Programowej Galerii Krypta u Pijarów w Krakowie

  Hobby i zainteresowania pozaartystyczne

  • literatura, teatr, muzyka, taniec, podróże
 - ikona sylwetki