dr Dorota Porembska

Stanowisko: adiunkt

Instytut: Instytut Pedagogiki Specjalnej

Jednostka : Zakład Surdopedagogiki


Kontakt

E-mail: dwojewodzka[at]aps.edu.pl

Telefon: 225893529


Główne obszary badawcze

 • rehabilitacja osób korzystających z systemu implantu ślimakowego, dzieci z zaburzeniami przetwarzania słuchowego

Publikacje, konferencje, wydarzenia


Biogram

 • Kariera naukowa:

  Tytuł magistra uzyskałam w roku 1986 w Wyższej Szkole Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Po studiach współpracowałam z Dziecięcym Ośrodkiem Audiologicznym pod kierownictwem doc. Marii Góral. Współpraca ta w 1992 roku zaowocowała włączeniem się w Warszawski Program Implantów Ślimakowych w Ośrodku Diagnostyczno - Leczniczo - Rehabilitacyjnym Cochlear Center przekształconym w 1996 roku w Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, gdzie prowadzę diagnozę i rehabilitację logopedyczną dzieci, młodzieży i dorosłych z wadą słuchu W międzyczasie podjęłam studia podyplomowe w Pomagisterskim Studium Logopedycznym Uniwersytetu Warszawskiego. Tytuł logopedy dyplomowanego uzyskałam w roku 1996. Od 2000 roku podjęłam równolegle pracę w Zakładzie Surdopedagogiki Akademii Pedagogiki Specjalnej. Praca w IFPS i prowadzone tam badania stały się podstawą do podjęcia tematu pracy doktorskiej pod tytułem „Umiejętności słuchowe ogłuchłych dorosłych zaopatrzonych w implanty ślimakowe”. Tytuł doktora nauk humanistycznych uzyskałam w 2009 roku. Dnia 29 maja 2012 roku nadano mi tytuł specjalisty w dziedzinie surdologopedii. Natomiast 20 września 2019 roku otrzymałam Brązowy Krzyż Zasługi.

   

  Najważniejsze publikacje:

  Rostkowska, J., Wojewódzka, B. (2020). Teleporady logopedyczne w czasie pandemii COVID-19 dedykowane dorosłym użytkownikom implantu ślimakowego. Nowa Audiofonologia, 9(1), 45–50.

  Rostkowska, J., Wojewódzka, D., Kupisiewicz, M. (2019). Zaburzenia przetwarzania słuchowego – algorytm postępowania diagnostyczno-terapeutycznego. Szkoła Specjalna. Nr 5 (301), tom LXXX, 363-373.

  Rostkowska, J., Wojewódzka, B., Geremek-Samsonowicz, A., Skarżyński, H. (2019). Analysis of cochlear implant treatment outcomes in a 51-year-old patient with prelingual deafness. W: H. Skarżyński (red.), 1001 Cases in Otology (s. 401-412). Warszawa: Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, ISBN 83-89087-49-9.

  Rostkowska, J., Wojewódzka, B. (2017). Dzieci z zaburzeniem przetwarzania słuchowego (APD). W: A. Jegier, B. Szurowska (red.), Umiejętności społeczne dzieci. Kształtowanie rozwoju emocjonalno-społecznego dzieci w normie rozwojowej. Warszawa: Wydawnictwo Difin.

  Rostkowska, J., Kobosko. J., Wojewódzka. B., Skarżyński, H. (2014). Percepcja słuchowa mowy pacjentów ogłuchłych postlingwalnie zaopatrzonych w implant ślimakowy po 60. roku życia . Otorynolaryngologia – przegląd kliniczny (1643-658X), 13(2), 91-99.

  Rostkowska, J., Wojewódzka, D., Kobosko, J., Geremek-Samsonowicz, A., Skarżyński, H. (2012). Możliwości słuchowe dorosłych osób ogłuchłych zaopatrzonych w implant ślimakowy. Nowa Audiofonologia, 1(1), 46-49.

  Pełnione funkcje:

  doradca studenta (studia niestacjonarne) w latach 2015-2018

fotografia osoby Dorota Porembska