dr Dorota Maria Jankowska

Stanowisko: adiunkt

Instytut: Instytut Pedagogiki

Jednostka : Zakład Psychopedagogiki Kreatywności


Kontakt

E-mail: dmjankowska[at]aps.edu.pl


Główne obszary badawcze

 • diagnoza potencjału twórczego dzieci i młodzieży, społeczne (przede wszystkim rodzinne) uwarunkowania rozwoju kreatywności, metody i programy wspierania kreatywności, rozwój i znaczenie twórczych zdolności wyobrażeniowych

Publikacje, konferencje, wydarzenia


Biogram

 • Edukacja i przebieg kariery naukowej:

  • od 2016 adiunkt w Zakładzie Psychopedagogiki Kreatywności, APS
  • 2016: Doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, Wydział Nauk Pedagogicznych, APS
  • 2011 Specjalista ds. badań i analiz w zespole badawczym Szkolnych Uwarunkowań Efektywności Kształcenia w Instytucie Badań Edukacyjnych
  • 2009: Studia podyplomowe „Klasyczne i alternatywne formy wychowania przedszkolnego”, APS
  • 2009: Kurs kwalifikacyjny dla oświatowej kadry kierowniczej w zakresie organizacji i zarządzania oświatą
  • 2008:  Magister pedagogiki, Wydział Nauk Pedagogicznych, APS
fotografia osoby Dorota Maria Jankowska