dr Dorota Lipiec

Stanowisko: adiunkt badawczo-dydaktyczny

Instytut: Instytut Wspomagania Rozwoju Człowieka i Edukacji

Jednostka : Zakład Logopedii i Lingwistyki Edukacyjnej


Kontakt

E-mail: dlipiec[at]aps.edu.pl

Telefon: w. 3316


Główne obszary badawcze

  • • głos i mówienie osób po laryngektomii całkowitej, dyslalia o różnej etiologii, rozwój mowy dziecka, czynności prymarne, fonetyka i patofonetyka

Publikacje, konferencje, wydarzenia


Biogram

  • wykształcenie: studia magisterskie w Wyższej Szkole Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie, kierunek: pedagogika specjalna, specjalność: logopedia; studia podyplomowe: Specjalistyczne Studium Neurologopedii w Lublinie. Historia zatrudnienia: od 1999 r. zatrudnienie na stanowisku asystenta/adiunkta w Zakładzie Logopedii APS/Pracowni Logopedii APS/Zakładzie Logopedii i Lingwistyki Edukacyjnej APSod 1999 r. zatrudnienie na stanowisku nauczyciela-logopedy w Przedszkolu nr 61 w Warszawie; kariera naukowa: stopień naukowy doktora nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, Wydział Nauk Pedagogicznych. Członkostwo: zarządu Sekcji Logopedycznej Towarzystwa Kultury Języka

fotografia osoby Dorota  Lipiec