dr Dorota Jasielska

Stanowisko: adiunkt

Instytut: Instytut Psychologii

Jednostka : Zakład Psychologii Społecznej


Kontakt

E-mail: djasielska[at]aps.edu.pl


Biogram

 • Kariera naukowa

  2013 Dyplom doktora nauk społecznych w zakresie psychologii, Wydział Psychologii, Uniwersytet Warszawski

  Temat rozprawy doktorskiej: Znaczenie emocji pozytywnych o genezie automatycznej i refleksyjnej jako przesłanek poczucia szczęścia

  2008 Dyplom magistra psychologii, Wydział Psychologii, Uniwersytet Warszawski

  Temat pracy magisterskiej: Związek odczuwania emocji pozytywnych jako dyspozycji z regulacją negatywnego stanu emocjonalnego u Polaków i Amerykanów

  Zainteresowania naukowe

  • Psychologia pozytywna
  • Społeczne uwarunkowania poczucia szczęścia
  • Wpływ emocji o genezie automatycznej i refleksyjnej na zachowania społeczne

  Najważniejsze publikacje

  Aktualna lista publikacji wraz z indeksem cytowań: https://scholar.google.pl/citations?user=OmrAlT4AAAAJ&hl=en

  https://www.researchgate.net/profile/Dorota_Jasielska

  • Jasielska, D., Prusik, M., & Rajchert, J. (2019). ‘I Will Help but not Everybody’–Donating to Charity in a Deficit vs. Growth Condition: The Importance of Well-Being. Studia Psychologica, 61(4), 230-244.
  • Jasielska, D., Rogoza, R., Zajenkowska, A., & Russa, M. B. (2019). General trust scale: Validation in cross-cultural settings. Current Psychology, 1-11.
  • Rajchert, J., Żółtak, T., Szulawski, M., & Jasielska, D. (2019). Effects of rejection by a friend for someone else on emotions and behavior. Frontiers in Psychology, 10,
  • Jasielska, D. (2018). The moderating role of kindness on the relation between trust and happiness. Current Psychology, 1-9.
  • Jasielska, D., Stolarski, M., & Bilewicz, M. (2018). Biased, Therefore Unhappy: Disentangling the Collectivism-Happiness Relationship Globally. Journal of Cross-Cultural Psychology, 49(8), 1227-1246.
  • Jasielska, D. (2018). Sprawozdanie z III Konferencji Psychologii Pozytywnej. Psychologia Wychowawcza, 13(55), 232-246.
  • Zajenkowska, A., Jasielska, D., & Melonowska, J. (2017). Stress and Sensitivity to Frustration Predicting Depression among Young Adults in Poland and Korea-Psychological and Philosophical Explanations. Current Psychology, 1-6.
  • Stolarski, M. Jasielska, D., Zajenkowski M. (2015). Are all smart nations happier? Country aggregate IQ predicts happiness, but the relationship is moderated by national culture. Intelligence, 50, 153-158
  • Jasielska D. (2014). Co sprawia, że jesteśmy szczęśliwi? Udane życie z perspektywy psychologicznej. Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego
  • Jarymowicz, M., Imbir, K., Jasielska, D., Wolak, T. i Naumczyk, P. (2013). Emocje o genezie automatycznej bądź refleksyjnej a odpowiedź hemodynamiczna mózgu (fMRI). Psychologia – Etologia – Genetyka, 27,  7-25.
  • Jasielska, D. i Jarymowicz, M. (2013). Emocje pozytywne o genezie refleksyjnej i ich subiektywne znaczenie a poczucie szczęścia. Psychologia Społeczna, 8 (26), 291-301.
  • Imbir, K. i Jasielska, D. (2012). Emocje o genezie refleksyjnej – znaczenie w funkcjonowaniu psychicznym i próby pomiaru. W: A. Szuster, D. Maison i D. Karwowska (red.): W stronę podmiotowości (s. 27-45). Sopot: Smak Słowa.
  • Jarymowicz, M. & Jasielska, D. (2012). Czy poczucie szczęścia łagodzi obyczaje? Przesłanki poczucia szczęścia a gotowość do skrajnej punitywności. W: Grzegołowska– Klarkowska (red.). Agresja Socjalizacja Edukacja. Refleksje i inspiracje. Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej
  • Jasielska, D. i Jarymowicz, M. (2012). Wagi nadawane emocjom pozytywnym o genezie automatycznej i refleksyjnej a wskaźniki poziomu poczucia szczęścia. Roczniki Psychologiczne, 2(15), 7-30.
  • Jarymowicz, M. i Jasielska, D. (2011). Różnorodność emocji jako podstawa poczucia pełni szczęścia. Czasopismo Psychologiczne, 17(1), 87-96.

   

  Projekty badawcze

  05.2020 – 12.2021

  Kierowniczka projektu badawczego BSTP na APS pt. „Jak wydawać pieniądze, aby być szczęśliwszym? Prospołeczne wydawanie pieniędzy jako droga budowania poczucia szczęścia”

  02.2019 – 02.2020

  Kierowniczka projektu badawczego Miniatura 2 finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki pt. „Doświadczanie sprawczości i wspólnotowości a rozpoznawanie radości w niejednoznacznych ekspresjach emocjonalnych”

  06.2017 – 05.2018

  Kierowniczka projektu badawczego BSTP na APS pt. „Poczucie szczęścia a zaufanie społeczne na poziomie dyspozycyjnym i sytuacyjnym”

  06.2016 – 05.2017

  Kierowniczka projektu badawczego BSTP na APS pt. „Czy szczęśliwy oznacza życzliwy? Poczucie szczęścia a przejawy zaangażowania na rzecz innych ludzi”

  06.2012 – 05.2013

  Kierowniczka projektu badawczego w ramach programu Działalność Statutowa Młodych na Wydziale Psychologii UW „Poczucie szczęścia a recepcyjna wrażliwość na bodźce emocjonalne o genezie automatycznej (afektywno-doznaniowej) i refleksyjnej (intelektualnej)”.

  2009 – 2013

  Członkini zespołu Badań nad Automatycznymi i Refleksyjnymi Mechanizmami Regulacji Emocji  pod kierownictwem profesor Marii Jarymowicz

  06.2011 – 05.2012

   Kierowniczka projektu badawczego w ramach programu Działalność Statutowa Młodych na Wydziale Psychologii UW „Doświadczanie emocji o genezie automatycznej vs refleksyjnej a poczucie szczęścia”.

  11.2009 – 05.2012

  Członkini zespołu realizującego grant MNiSzW (kierownik profesor  Maria Jarymowicz; nr N N106 059837 „Specyfika emocji w dwóch systemach regulacji: homeostatycznym i transgresyjnym: Perspektywa psychologiczna i neurobiologiczna”). W ramach grantu prowadzone były badania nad aktywnością mózgu podczas wzbudzania emocji różnych kategorii z zastosowaniem funkcjonalnego rezonansu magnetycznego (fMRI) oraz EEG. Badania prowadzone były między innymi w Instytucie Fizjologii i Patologii Słuchu w Kajetanach kierowanym przez prof. Henryka Skarżyńskiego.

   

  Pełnione ważne funkcje

  Członkini Rady Programowej Polskiego Towarzystwa Psychologii Pozytywnej (druga kadencja)

  Doradczyni studentów na APS

  Hobby i zainteresowania pozanaukowe

  Pasjonuje mnie idea budowania szczęśliwych organizacji i wspierania dobrostanu psychicznego pracowników przez pracodawców miejsc pracy i popularyzuję wiedzę naukową na ten temat. Prowadzę szkolenia i warsztaty z zakresu wspierania rozwoju osobowości oraz treningi budowania dobrostanu psychicznego (trener warsztatu rekomendowany przez PTP, trener metody odkrywania potencjału zawodowego „Spadochron”), współpracuję z firmami szkoleniowo-doradczymi jako konsultant przy programach dotyczących rozwoju kompetencji interpersonalnych.

  Więcej informacji:

  linkedin.com/in/dorotajasielska

fotografia osoby Dorota Jasielska