dr hab. Diana Aksamit, prof. APS

Stanowisko: profesor

Instytut: Instytut Pedagogiki Specjalnej

Jednostka : Zakład Edukacji i Rehabilitacji Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną


Kontakt

E-mail: daksamit[at]aps.edu.pl

Telefon: 589-36-00 wew. 3530


Główne obszary badawcze

 • głęboka niepełnosprawność intelektualna, macierzyństwo, ojcostwo

Publikacje, konferencje, wydarzenia


Biogram

 • Kariera naukowa:

   

  • 2006-2011      Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, kierunek: pedagogika specjalna, specjalność: pedagogika niepełnosprawnych intelektualnie, uzyskany tytuł – magister. Praca magisterska pt. Percepcja osób z niepełnosprawnością intelektualną przez nauczycieli i uczniów szkół ogólnodostępnych w Polsce i na Litwie
  • 2006-2011      Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, kierunek: pedagogika specjalna, specjalność: pedagogika opiekuńczo-socjalna, uzyskany tytuł – magister.
  • 2008-2010      Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, studia podyplomowe - kierunek: Wczesna interwencja pomoc dziecku i rodzinie. Praca podyplomowa pt. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 21 miesięcznego. Celem pracy było dokonanie wieloprofilowej diagnostyki funkcjonalnej dziecka oraz ustalenie planu wczesnego wspomagania rozwoju.
  • 2011- 2014  Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, studia doktoranckie.
  • 25.06. 2014 uzyskanie tytułu doktora nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Tytuł rozprawy doktorskiej: Kulturowo - psychologiczne uwarunkowania postaw społecznych wobec osób z niepełnosprawnością intelektualną w Polsce i na Litwie, Rozprawa doktorska przygotowana pod kierunkiem: Promotor: dr hab., prof. APS Andrzej Giryński, Promotor pomocniczy: dr Agnieszka Wołowicz - Ruszkowska, Recenzenci: dr hab., prof. APS Joanna Głodkowska, prof. zw. dr hab. Bożena Matyjas.

   

  Najważniejsze publikacje:

  Aksamit, D. (2020). O możliwościach i ograniczeniach wspierania procesu kształtowania się tożsamości osób z głęboką niepełnosprawnością intelektualną. Człowiek – Niepełnosprawność - Społeczeństwo, 50, (4), 95–108.

  Aksamit, D. (2019). Kobiety-matki o macierzyństwie. Socjopedagogiczne studium narracji matek dorosłych osób z głęboką niepełnosprawnością intelektualną. Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej.

  Aksamit, D., Marcinkowska, B. (2019). My adult son, my adult daughter-reflections of mothers of children with profound intellectual disabilities. Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, 26, 255–269.

  Aksamit, D., Havrylova, N. (2019). System of education and rehabilitation of children with intellectual disorders in Ukraine and Poland. Актуальні питання корекційної освіти (педагогічні науки), 12,19–34.

   

  Pełnione funkcje:

  • Od 2017 roku - Kierownik Studiów Podyplomowych ,,Diagnoza i Terapia Dziecka z  Zaburzeniami Integracji Sensorycznej”;

   

fotografia osoby Diana Aksamit