dr Dawid Konrad Ścigała

Stanowisko: adiunkt

Instytut: Instytut Psychologii

Jednostka : Zakład Psychologii Osobowości


Kontakt

E-mail: dscigala[at]aps.edu.pl


Biogram

 • Kariera naukowa

  Doktor nauk społecznych w dziedzinie psychologia - 2013

  Tytuł rozprawy doktorskiej: „Funkcjonowanie uwagi selektywnej i kontroli wykonawczej u ofiar i sprawców wypadków komunikacyjnych”

  Wydział Psychologii, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie 

  Magister psychologii - 2007

  Tytuł pracy magisterskiej: „Temperament, aleksytymia a przetwarzanie bodźców afektywnych”

  Wydział Psychologii, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie

  Zainteresowania naukowe

  Funkcjonowanie uwagi selektywnej u ofiar i sprawców wypadków komunikacyjnych

  Uwaga a przetwarzanie bodźców afektywnych w zaburzeniach pourazowych

  Osobowość jako moderator zachowań nieadaptacyjnych jednostki

  Aleksytymia i Dysocjacja jako podstawowe czynniki zjawisk potraumatycznych

   

  Najważniejsze publikacje

  1. Zdankiewicz-Ścigala, E., & Scigala, D. K. (2019). The role in road traffic accident and anxiety as moderators attention biases in modified Emotional Stroop Test. Frontiers in psychology, 10, 1575.
  2. Aluja, A., Rossier, J., Oumar, B., García, L. F., Bellaj, T., Ostendorf, F., Scigala D. ... & Čekrlija, Đ. (2019). Multicultural Validation of the Zuckerman–Kuhlman–Aluja Personality Questionnaire Shortened Form (ZKA-PQ/SF) Across 18 Countries. Assessment, 1073191119831770.
  3.  Prino, L. E., Scigala, D., Fabris, M. A., & Longobardi, C. (2019). The Moderating Role of Gender in Siblings of Adults With Intellectual Disabilities. Interpersona, 13(1).
  4. Zdankiewicz-Ścigała, E., & Ścigała, D. K. (2018). Relationship Between Attachment Style in Adulthood, Alexithymia, and Dissociation in Alcohol Use Disorder Inpatients. Mediational Model. Frontiers in psychology, 9.
  5. Zdankiewicz-Ścigała, E., & Ścigała, D. K. (2018). Trauma, temperament, alexithymia, and dissociation among persons addicted to alcohol: Mediation model of dependencies. Frontiers in psychology, 9.

   

  Projekty badawcze

  Osobowość w ujęciu alternatywnego modelu pięcioczynnikowego osobowości jako moderator zachowań nieadaptacyjnych

  Funkcjonowanie uwagi selektywnej u ofiar i sprawców wypadków komunikacyjnych

  Aleksytymia i Dysocjacja jako czynniki wpływające na zaburzenia funkcjonowania jednostki

   

  Współpraca międzynarodowa

  Współpraca w zakresie badań osób dotkniętych doświadczeniami traumatycznymi w kontekście rozwoju i utrzymywania się zaburzeń pourazowych Free University of Berlin Department of Education and Psychology Berlin Center for Torture Victims

  Pełnione ważne funkcje

  European Society for Traumatic Stress Studies

  Polskie Towarzystwo Psychologiczne

  Polskie Towarzystwo Psychotraumatologiczne

  Polskie Towarzystwo Terapii EMDR

  Hobby i zainteresowania pozanaukowe

  Psychologia, sport, motoryzacja

   

  Link do Researchgate:

   

  https://www.researchgate.net/profile/Dawid_Scigala

   

fotografia osoby Dawid Konrad Ścigała