dr Danuta Emiluta-Rozya

Stanowisko: adiunkt badawczo-dydaktyczny

Instytut: Instytut Wspomagania Rozwoju Człowieka i Edukacji

Jednostka : Zakład Logopedii i Lingwistyki Edukacyjnej


Kontakt

E-mail: emiluta[at]aps.edu.pl


Główne obszary badawcze

  • metodologia badań logopedycznych oraz diagnoza różnicowa form zaburzonego i opóźnionego rozwoju mowy, uwzględniająca złożoność patomechanizmów trudności w językowym porozumiewaniu się

Publikacje, konferencje, wydarzenia


Biogram

  • logopeda z ponad 40-letnim doświadczeniem zawodowym, łączący teorię z praktyką, co uwidacznia w swoich publikacjach. 

fotografia osoby Danuta Emiluta-Rozya