dr Dagmara Szczepańska

Stanowisko: Asystent

Instytut: Instytut Filozofii i Socjologii

Jednostka : Katedra Socjologii Zmiany Społecznej


Kontakt

E-mail: dszczepanska[at]aps.edu.pl


Główne obszary badawcze

 • Różnorodne formy partycypacji obywatelskiej i politycznej, ruchy społeczne kobiet, seksizm, identyfikacja narodowa, wiara w teorie spiskowe, społeczeństwa latynoamerykańskie

Publikacje, konferencje, wydarzenia


Biogram

 • Kariera naukowa

  Absolwentka Centrum Studiów Latynoamerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie skończyła studia magisterskie w specjalności kulturoznawstwo Ameryki Łacińskiej i Karaibów oraz napisała pracę magisterską pt. “Polska dyplomacja ekonomiczna wobec Kolumbii – teoria a praktyka”, a także Uniwersytetu Oksfordzkiego, gdzie uzyskała tytuł Bachelor of Arts języków nowożytnych. Obecnie pisze pracę doktorską poruszającą problem wpływu ruchu #NiUnaMenos (Ani Jednej Mniej) na działanie organizacji kobiecych w Argentynie w Instytucie Studiów Społecznych im. Prof. Roberta Zajonca Uniwersytetu Warszawskiego.

  Najważniejsze publikacje

  Rogoza, M., Marchlewska, M., & Szczepańska, D. (2022). Why dark personalities participate in politics? Personality and Individual Differences, 186, Part A, https://doi.org/10.1016/j.paid.2021.111319

  Cislak, A., Marchlewska, M., Wojcik, A. D., Śliwiński, K., Molenda, Z., Szczepańska, D., & Cichocka, A. (2021). National narcissism and support for voluntary vaccination policy: The mediating role of vaccination conspiracy beliefs. Group Processes & Intergroup Relations, 24(5), 701–719. https://doi.org/10.1177/1368430220959451

  Furman, A., Szczepańska D., Maison D. (2020) The Role of Family, Peers and School in Political Socialisation – Quantitative and Qualitative Study of Polish Young Adults’ Experiences. Citizenship Teaching and Learning (w druku).

  Szczepańska, D. (2020). The Power of Mass Mobilisation: Argentina's Struggle for the Legalisation of Abortion. Bulletin of Latin American Research, 39 (5), 567-581.

  Szczepańska, D. (2017). Matki z Placu Majowego–czterdzieści lat w ruchu. Ameryka Łacińska. Kwartalnik Analityczno-Informacyjny, (3 (97)), 107-122.

  Szczepańska, D. (2019), „Reprezentacja polityczna kobiet w Ameryce Łacińskiej”, w: Gocłowska-Bolek J. (red.), Panorama wyborcza Ameryki Łacińskiej w 2019 roku. Nowe wyzwania, stare problemy?, Ośrodek Analiz Politologicznych, Uniwersytet Warszawski, Warszawa.

  Projekty badawcze

  2020 – 2022 Stypendystka-doktorantka part-time w projekcie badawczym finansowanym z grantu OPUS 18 Narodowego Centrum Nauki, realizowanym w Instytucie Psychologii PAN. Tytuł projektu: Znaczenie procesów regulacji emocji i radzenia sobie ze stresem w kształtowaniu się wiary w teorie spiskowe.

  2019 – 2021 Wykonawczyni w projekcie badawczym finansowanym z grantu Dialog MNiSW, realizowanym w Instytucie Psychologii PAN. Tytuł projektu: Partycypacja obywatelska w Polsce: determinanty, konsekwencje i metody aktywizacji społecznej.

  2018 – 2020 Kierowniczka projektu badawczego finansowanego z grantu Preludium Narodowego Centrum Nauki, zrealizowanego w Instytucie Studiów Społecznych im. Prof. Roberta Zajonca Uniwersytetu Warszawskiego. Tytuł projektu: Rola sieci społecznych w procesie mobilizacji do działania w argentyńskim ruchu Ni Una Menos.

  Hobby i zainteresowania pozanaukowe

  W wolnym czasie czyta wszystko i wszędzie oraz współprowadzi kanał Nałogowe Czytaczki na YouTube, gra w  gry planszowe – od Srabble przez eurosuchary po gry fabularne oraz stara się zrozumieć futrzastego domownika imieniem Loki.

   

   

   

   

fotografia osoby Dagmara Szczepańska