dr hab. Bronisław Treger, prof. APS

Stanowisko: Profesor

Instytut: Instytut Filozofii i Socjologii

Jednostka : Zakład Socjologii Mediów i Komunikacji Społecznej


Kontakt

E-mail: breger[at]aps.edu.pl


Główne obszary badawcze

 • Historia nauk społecznych i socjologii (powszechnej i polskiej); filozofia i metodologia nauk społecznych; kształtowanie się języka i terminologii nauk społecznych, społeczna historia nauki – w tym medycyny (w szczególności psychiatrii).

Publikacje, konferencje, wydarzenia


Biogram

 • Kariera naukowa

  doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie historii, specjalność: historia nauk społecznych nadany w 2007 r., tytuł pracy: Cykl publikacji dotyczących twórczości i życia Franciszka Salezego Jezierskiego; Instytut Historii Nauki im. Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów Polskiej Akademii Nauk

  doktor nauk humanistycznych w zakresie filozofii i socjologii nadany w 1990 r., tytuł pracy: Krytyka i biurokracja. Przyczynek do analizy poglądów filozoficznych i społecznych Karola Marksa w latach 1839-1943; Akademia Nauk Społecznych

  magisterium z filozofii, 1982, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Warszawski.

  Dorobek naukowy

  Książki

  Bronisław Treger (ed.), Franciszek Salezy Jezierski, Trzy utwory z czasów Sejmu Wielkiego, Kraków: Collegium Columbinum, Warszawa: Towarzystwo Badań nad Wiekiem Osiemnastym 2005, ss XXIV + 290, (edycja staropolskich tekstów źródłowych - opracowanie, wstęp i komentarz);

  Anna Treger, Bronisław Treger; English for Psychology, Warszawa 2014, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej;

  Anna Treger, Bronisław Treger; Psychology Vocabulary in Use. Podręcznik do nauki angielskiej terminologii psychologicznej, Warszawa 2016, Wydawnictwo Poltext; II wydanie Warszawa 2018;
  Anna Treger, Bronisław Treger; Special Education Vocabulary in Use. Podręcznik do nauki angielskiego słownictwa z zakresu pedagogiki specjalnej, Warszawa 2018, Wydawnictwo Poltext.

  Artykuły

  Iwona Patejuk-Mazurek, Aleksandra Chmielnicka-Plaskota, Bronisław Treger; Multimedia as an art therapy technique used in the treatment of mentally ill patients - opportunities and limitations, „International Journal of Pedagogy, Innovation and New Technologies”, 2016, Volume 3, No. 2, s. 53-59.

  Andrzej Ciążela, Bronisław Treger; Polska pedagogika kultury: ocalenie dziedzictwa i próba jego restytucji jako zadanie Biblioteki Pedagogiki Kultury, „Zeszyty Naukowe - Almamer Szkoła Wyższa” 2014, z. 1, s. 359-380;

  Uwagi nad początkami Staszicowskiej koncepcji absolutyzmu (w szczególności tzw. absolutyzmu oświeconego), „Zeszyty Staszicowskie”, nr 4 2004, s. 35-55.

  Konarski o filozofach, [w:] J. Zientarska [red.], Stanisław Konarski pedagog - polityk - filozof, Warszawa 2004, 95-104

  Edukacja i satyra. Przyczynek do analizy koncepcji wychowawczych i działalności oświatowej Franciszka Salezego Jezierskiego, „Napis”, seria VIII 2002, s. 51-72.

  Wojna w twórczości Franciszka Salezego Jezierskiego (zagadnienia wybrane), „Napis”, seria VII 2001.

  Kaznodzieja i prześmiewca. Uwagi o niektórych zagadnieniach twórczości i życia Franciszka Salezego Jezierskiego, „Napis”, seria V 1999, s. 95-119.

  Publikacje internetowe

  Blog prowadzony wspólnie z Anną Treger:

  https://www.englishforpsychology.eu/

  Członkowstwo w stowarzyszeniach naukowych

  Polskie Towarzystwo Badań nad Wiekiem Osiemnastym,

  Société Internationale d’Etudes du Dix -Huitième Siècle.

  Hobby i zainteresowania pozanaukowe

  Wędrówki górskie.

fotografia osoby Bronisław Treger