dr hab. Błażej Przybylski, prof. APS

Stanowisko: Profesor Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

Instytut: Instytut Pedagogiki

Jednostka : Katedra Społecznych Podstaw Rozwoju Oświaty


Kontakt

E-mail: bprzybylski[at]aps.edu.pl

Telefon: +48 22 589 36 00 wew. 3319


Główne obszary badawcze

 • pedagogika młodzieży, socjologia edukacji

Publikacje, konferencje, wydarzenia


Biogram

 • Od 2014 roku zatrudniony w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie; najpierw na stanowisku adiunkta, obecnie profesora.

  Wcześniej pracował jako badacz w Instytucie Badań Edukacyjnych.

  Stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika uzyskał w 2022 roku; stopień doktora nauk społecznych w zakresie pedagogiki w 2013 roku na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu; magisterium z socjologii w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w 2009 roku. Ukończył Podyplomowe Studium Badań Społecznych i Rynkowych na Uniwersytecie Warszawskim.

  Jego zainteresowania naukowe oraz badawcze ulokowane są w obszarze pedagogiki młodzieży; dotyczą przede wszystkim orientacji światopoglądowych, tożsamości politycznych i oczekiwań odnośnie do przyszłości oraz społecznych uwarunkowań kształcenia.

  Jest autorem m.in.: dwóch autorskich książek pt. „Między rozkwitem a katastrofą. Młodzież akademicka o przyszłości kraju” i „Zaangażowania polityczne młodzieży”, a także kilkudziesięciu artykułów, współautorem raportów badawczych i współredaktorem monografii naukowych.

  Jest członkiem Zespołu Pedagogiki Młodzieży przy Komitecie Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk.

fotografia osoby Błażej Przybylski