dr hab. Bernadeta Szczupał, prof. APS

Stanowisko: profesor

Instytut: Instytut Pedagogiki Specjalnej

Jednostka : Katedra Interdyscyplinarnych Studiów nad Niepełnosprawnością


Kontakt

E-mail: bszczupal[at]aps.edu.pl

Telefon: 225893521


Główne obszary badawcze

 • wykorzystanie biblioterapii w pedagogice specjalnej; poczucie godności, system wartości, poczucie samotności, jakość życia, podmiotowość, autonomia osób z niepełnosprawnościami i osób przewlekle chorych; funkcjonowanie i wsparcie osób z rzadkimi chorobami genetycznymi; prawa osób z niepełnosprawnościami; rehabilitacja społeczno-zawodowa i zatrudnienie osób z niepełnosprawnościami;

Publikacje, konferencje, wydarzenia


Biogram

 • Kariera naukowa:  

  doktor habilitowany w dziedzinie nauk humanistycznych, dyscyplina: pedagogika;

  doktor nauk humanistycznych, dyscyplina: pedagogika;

  magister pedagogiki specjalnej, specjalność: pedagogika terapeutyczna;

   

  Najważniejsze publikacje:

  Szczupał, B., Wiśniewska, J. (2020). Everyday life of pedagogy students suffering from depression in the academic space. Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, 31, 73-94.

  Szczupał, B., Wiśniewska, J. (2019). Everyday life and a sense of loneliness in the opinion of elderly persons with disabilities in long-term residential care. Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, 24, 11-25.

  Szczupał, B. (2018). Dignity, everyday life, support for seniors with disabilities. Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, 22, 15-26.

  Plichta, P., Jagoszewska, I., Gładyszewska-Cylulko, J., Szczupał, B., Drzazga, A., Cytowska, B. (2018). Specjalne potrzeby edukacyjne uczniów
  z niepełnosprawnościami. Charakterystyka, specyfika edukacji i wsparcie.
  Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

  Szczupał, B. (2017). Incapacitation as a Mean of Protecting the Dignity of the Disabled People in the View of Convention on the Rights of Persons with Disabilities. International Journal of Psycho-Educational Sciences, 6(1), 1-9.

  Szczupał, B. (2016). Maria Grzegorzewska o godności nauczyciela - w konfrontacji ze współczesnością. Lubelski Rocznik Pedagogiczny, 35(3), 9-18.

  Szczupał, B., Kutek-Sładek, K. (red.). (2015). Wielowymiarowość integracji społeczno-zawodowej studentów z niepełnosprawnością. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II.

  Szczupał, B., Giryński A., Szumski, G. (red.). (2015). W poszukiwaniu indywidualnych dróg wspierających wszechstronny rozwój osób z niepełnosprawnością. Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej.

  Szczupał, B. (2014). Wykorzystanie biblioterapii w pracy z dziećmi z zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz ich rodzinami. W: H. Żuraw (red.). Osoba niepełnosprawna
  w procesie rehabilitacji.
  (s. 139-160). Warszawa: Wydawnictwo Pedagogium.

  Szczupał, B. (2009). Godność osoby z niepełnoprawnością. Studium teoretyczno-empiryczne poczucia godności młodzieży z dysfunkcją narządu ruchu. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akapit.

  Szczupał B. (2009). O literaturze dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością. Recepcja – edukacja –terapia – wsparcie – twórczość. Warszawa: Dom Wydawniczy Elipsa.

  Pełnione funkcje:

  kierownik Katedry Interdyscyplinarnych Studiów nad Niepełnosprawnością;

  członek Senatu Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej;

  przewodnicząca Senackiej Komisji ds. Kształcenia i Spraw Studenckich;

  redaktor tematyczny czasopisma Szkoła Specjalna;

  członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Pedagogiki Specjalnej;

 - ikona sylwetki