dr Beata Szurowska

Stanowisko: adiunkt

Instytut: Instytut Pedagogiki

Jednostka : Zakład Pedeutologii


Kontakt

E-mail: bszurowska[at]aps.edu.pl


Główne obszary badawcze

  • Edukacja i wspomaganie rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym; Nauczyciel dziecka i małego ucznia; Wspomaganie rozwoju społeczno-emocjonalnego dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym w oparciu o założenia autorskiej Koncepcji Stymulacji Emocjonalnej; Wykorzystanie innowacyjnych technologii, metod oraz form nauczania/coaching, tutoring, mentoring w edukacji dorosłych oraz dzieci; Wsparcie dla osób ciepiących na zaburzenia odżywiania w rodzinie i w szkole

Publikacje, konferencje, wydarzenia


Biogram

  • Od wielu lat współpracuje z różnymi wydawnictwami, radiem i telewizją (Juka, Mac, Super Linia, Ergo, WSiP, Nowa Era, Edukacja Twojego Dziecka, Wychowanie w Przedszkolu, Charaktery, Didasko, Teatr Polskiego Radia, Radio Bis, Radio Euro) pisząc artykuły, biorąc udział w audycjach radiowych i telewizyjnych, prowadząc e-konferencje dla nauczycieli, organizując spotkania i szkolenia dla nauczycieli, młodzieży, rodziców.

    Jest autorką licznych opracowań naukowych.

    Jest autorką publikacji edukacyjnych i metodycznych (podręczniki dla klas I-III, kompleksowe pakiety dla dzieci w wieku przedszkolnym, sprawdziany, testy diagnostyczne oraz pomoce dydaktyczne dla dzieci i nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej) oraz opowiadań, wierszy, słuchowisk radiowych i tekstów piosenek dla dzieci oraz wierszy dla dorosłych. Jest laureatem nagrody im. W. Hulewicza (przyznanej na Warszawskiej Jesieni Poezji w 2004 roku) i nagrody im. L. Wiszniewskiego (przyznanej w 2002 roku za twórczość dla dzieci).

fotografia osoby Beata  Szurowska