dr hab. Barbara Marcinkowska, prof. APS

Stanowisko: profesor

Instytut: Instytut Pedagogiki Specjalnej

Jednostka : Zakład Edukacji i Rehabilitacji Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną


Kontakt

E-mail: marcinkowska[at]aps.edu.pl

Telefon: 22 589-36-00 wew. 4411


Główne obszary badawcze

 • rozpoznawanie możliwości i ograniczeń osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną i z niepełnosprawnością sprzężoną; komunikacja osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną – diagnoza i wspieranie rozwoju; rehabilitacja osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną i z niepełnosprawnością sprzężoną; wspieranie nauczycieli w wypełnianiu zadań wynikających z kształcenia uczniów z niepełnosprawnością w placówkach integracyjnych i ogólnodostępnych

Publikacje, konferencje, wydarzenia


Biogram

 • Kariera naukowa:  

  habilitacja (obszar nauk społecznych, dyscyplina: pedagogika), Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, Wydział Nauk Pedagogicznych  

  doktorat (obszar nauk humanistycznych, dyscyplina: pedagogika), Wyższa Szkoła Pedagogiki Specjalnej

  magisterium (pedagogika specjalna, oligofrenopedagogika)

   

  Najważniejsze publikacje:

  Aksamit, D., Marcinkowska, B. (2019). My adult son, my adult daughter-reflections of mothers of children with profound intellectual disabilities. Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, 26, 255-269.

  Marcinkowska, B. (2017). Zagubieni w  przestrzeni społecznej − rozważania nad postrzępionym światem osób głęboko niezrozumianych. W: J. Głodkowska (red.), Personalistyczne ujęcie fenomenu niepełnosprawności (s. 137–151). Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej.

  Marcinkowska, B. (2013). Model kompetencji komunikacyjnych osób z  głębszą niepełnosprawnością intelektualną. Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej.

  Marcinkowska, B. (2012). Kwestionariusz oceny sposobów komunikacji osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną (KOSK) — propozycja techniki diagnostycznej, ocena psychometryczna. Człowiek Niepełnosprawność Społeczeństwo, 2, 51 – 66.

  Marcinkowska, B., Wołowicz, A. (2010). Wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania i  konstruowanie indywidualnych programów dla osób z  głębszą niepełnosprawnością intelektualną. Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej.

   

  Projekty badawcze:

  Projekty empiryczne: Kompetencje komunikacyjne osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną

   

  Funkcja: Rektor Akademii Pedagogiki Specjalnej

fotografia osoby Barbara Marcinkowska