dr Anna Więcek-Durańska

Stanowisko: adiunkt

Instytut: Instytut Psychologii

Jednostka : Zakład Psychologii Klinicznej Człowieka Dorosłego


Kontakt

E-mail: awiecek[at]aps.edu.pl


Biogram

 • Kariera naukowa

  Doktor nauk społecznych w dyscyplinie psychologia, magister psychologii oraz magister politologii społecznej ze specjalizacją prawno-kryminologiczną. Od  2006 roku zatrudniona w Instytucie Wymiaru Sprawiedliwości, od 2018  Adiunkt w Zakładzie Psychologii Klinicznej Człowieka Dorosłego, Instytutu Psychologii Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej. Biegła sądowa, psycholog z przygotowaniem seksuologicznym, psychoterapeutka pracuje w podejściu skoncentrowanym na rozwiązaniach (w trakcie certyfikacji), trenerka programów korekcyjno-edukacyjnych (dla osób agresywnych oraz sprawców przemocy), programów profilaktycznych skierowanych do dzieci i młodzieży .

  Posiada bogate doświadczenie w przygotowywaniu jak i realizacji badań. Uczestniczyła w wielu krajowych jak i zagranicznych projektach badawczych m.in. Stan i perspektywy kurateli w Polsce, ICVS (International Crime Victims Survey), ISRD (International Self-Report Delinquency Study). Również sama prowadziła lub współprowadziła badania dotyczące m.in. ewaluacji programów korekcyjno-edukacyjnych, problematyki orzecznictwa oraz wykonywania środków zabezpieczających wobec sprawców przestępstw seksualnych, orzecznictwa oraz wykonywania środków postpenalnych wobec sprawców niebezpiecznych.

  Członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Kryminologicznego im. Stanisława Batawii.

   

  Przebieg kariery naukowej:

  Od 2018 – obecnie – Adiunkt w Zakładzie Psychologii Klinicznej Człowieka Dorosłego Instytutu Psychologii Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

  Od 2006 – obecnie -  Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, specjalista badawczo techniczny

  2017 – Obrona pracy doktorskiej przygotowanej pod kierunkiem prof. Filipa Rybakowskiego pt. „Biologiczne i psychospołeczne czynniki ryzyka zachowań niezgodnych z prawem młodzieży” Uniwersytet Humanistycznospołeczny SWPS w Warszawie.

  2012-2016 Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie na kierunku Psychologia, Uniwersytet Humanistycznospołeczny SWPS w Warszawie.

  2009-2012 - Studia magisterskie na kierunku psychologia, Uniwersytet Humanistycznospołeczny SWPS w Warszawie.

  2005-2005 – Studia magisterskie ze specjalizacją prawno-kryminologiczną w Instytucie  Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego

   

  Zainteresowania naukowe

  Psychologia sądowa, przestępczość seksualna, zaburzenia preferencji seksualnych, pedofilia, przestępczość kobiet, czynniki ryzyka zachowań przestępczych młodzieży, sytuacja kobiet jako ofiar przestępstw.   Najważniejsze publikacje

  1. Więcek-Durańska, Kobiety jako sprawczynie przestępstw seksualnych, w: Granice prawa Tom jubileuszowy dla prof. Andrzeja Siemaszko, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego [w druku]: 2020.
  2. A. Więcek-Durańska, D. Wójcik, Efektywność oddziaływań korekcyjnych wobec sprawców przemocy w rodzinie, w: Zmierzyć i zrozumieć przestępczość. Tom jubileuszowy dla prof. Beaty Gruszczyńskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego [w druku]: 2020
  3. Więcek-Durańska, Przestępczość seksualna duchownych – analiza przypadków, Psychiatria Polska, [w druku]: 1-15, 2020.
  4. Gruszczyńska, A. Więcek-Durańska, Europejskie badanie przemocy uwarunkowanej płcią (GBV) – zagadnienia metodologiczne badań pilotażowych, Biuletyn Kryminologiczny, NR 26 (2019) S. 32-38 DOI 10.5281/zenodo.3751698
  5. Więcek-Durańska, Kobiety jako sprawczynie zgwałceń ze szczególnym okrucieństwem, Psychiatria Polska, Nr 153: 1-18, listopad 2019.
  6. Więcek-Durańska, Psychospołeczne czynniki ryzyka a zachowania agresywne młodzieży, Psychologia Wychowawcza, Nr 14/2018, DOI: 10.5604/01.3001.0012.8285
  7. Więcek-Durańska, Psychospołeczne czynniki ryzyka zachowań niezgodnych z prawem młodzieży, Biuletyn Polskiego Towarzystwa Kryminologicznego im. profesora Stanisława Batawii, nr 25/2018.
  8. Czarnecka-Dzialuk, K. Drapała, P. Ostaszewski, A. Więcek-Durańska, D. Wójcik, W poszukiwaniu skutecznych reakcji na przestępczość: Programy korekcyjno-edukacyjne, Wydawnictwo Scholar, Warszawa 2017.
  9. Więcek-Durańska (2018), Praktyka orzecznicza wykonywania nadzoru prewencyjnego oraz umieszczenia w Krajowym Ośrodku Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym osób stwarzających zagrożenie, Prawo w Działaniu. Sprawy karne, tom 30/2017.
  10. Więcek-Durańska (2018), Zróżnicowanie terytorialne dostępu do sądów na podstawie analizy stron internetowych, Biuletyn Polskiego Towarzystwa Kryminologicznego im. profesora Stanisława Batawii, nr 24/2017.
  11. Siemaszko, B. Gruszczyńska, M. Marczewski, K. Drapała, A. Więcek-Durańska, Działalność Prokuratur rejonowych – analiza statystyczna, Prawo w Działaniu, Sprawy karne, tom 28/2016.
  12. Czarnecka-Dzialuk, K. Drapała, P. Ostaszewski, A. Więcek-Durańska, D. Wójcik, W poszukiwaniu skutecznych reakcji na przestępczość: Programy korekcyjno-edukacyjne, Wydawnictwo Scholar, Warszawa 2017.
  13. Gruszczyńska, M. Marczewski, P. Ostaszewski, A. Siemaszko, A. Więcek-Durańska, (2017). Sądownictwo. Polska na tle wybranych państw Unii Europejskiej. Prawo w Działaniu. Sprawy karne, tom 26/2016.
  14. Więcek-Durańska (2016). Orzekanie i wykonywanie środka zabezpieczającego wobec sprawców przestępstw seksualnych wykazujących zaburzenia preferencji seksualnych, Prawo w Działaniu. Sprawy karne, tom 23/2015.
  15. Gruszczyńska, M. Marczewski, P. Ostaszewski, A. Więcek-Durańska, (2015). Struktura kar orzekanych w Polsce i w innych państwach Unii Europejskiej, Prawo w Działaniu. Sprawy karne, tom 22/2015, s. 7-63.
  16. Więcek-Durańska M. Durański, (2015). Zgwałcenie ze szczególnym okrucieństwem art. 197§4 k.k. – analiza kryminologiczna, Prawo w Działaniu. Sprawy karne, tom 19/2014, s. 165-203.
  17. Więcek-Durańska, (2014). Odpowiedzialność nieletnich za czyny z art. 10 § 2 k.k. przed sądem rodzinnym i przed sądem karnym – wybrane zagadnienia. Prawo w Działaniu. Sprawy karne, tom 16/2013, s.175-198.
  18. Czarnecka-Dzialuk, K. Drapała, A. Więcek-Durańska, (2013). Odpowiedzialność nieletnich za czyny z art. 10§2 KK przed sądem rodzinnym i przed sądem karnym. Archiwum Kryminologii, tom XXXIV/ 2012, s. 275-365, DOI: 10.7420/AK2012H.
  1. Siemaszko, J. Czabański, B. Gruszczyńska, M. Marczewski, K. Drapała, R. Kulma, P. Ostaszewski, A. Więcek-Durańska, (2010). Translating and testing a victimization survey module JLS/2007/ISEC-FPA/050
  2. Więcek-Durańska, Ocena trudności dozoru. W: Wójcik, D. (red.), Kuratela Sądowa. Sukcesy i Porażki. Warszawa 2010: Wydawnictwo Naukowe Scholar.  Projekty badawcze

  Radzenie sobie w sytuacji pandemii, (2020-2021). Kierownik badań: prof. dr hab. Maryla Malewicz-Sawicka

  Przestępczość osób oraz wobec osób chorujących psychicznie, przebywających w placówkach lecznictwa psychiatrycznego, (2019-2020). Kierownik badań: dr Anna Więcek-Durańska

  Przestępczość seksualna duchownych, (2019-2020). Kierownik badań: dr Anna Więcek-Durańska.

  Ewaluacja programów korekcyjno-edukacyjnych (Treningu Zastępowania Agresji ART oraz programu dla sprawców przemocy metodą Duluth), (2018-2020). Kierownik badań: prof. dr hab. Dobrochna Wójcik.

  Projekt Eurostatu „Testowanie i pilotaż badania przemocy uwarunkowanej płcią”, (2017-2019). Badanie prowadzone przez Główny Urząd Statystyczny. Zakres czynności: eksperckie wsparcie merytoryczne w projekcie.

  Praktyka orzecznicza wykonywania nadzoru prewencyjnego oraz umieszczenia w Krajowym Ośrodku Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym osób stwarzających zagrożenie, (2016). Badanie przeprowadzone w Instytucie Wymiaru Sprawiedliwości. Kierownik badań: dr Anna Więcek-Durańska.

  Orzekanie oraz wykonywanie obowiązku probacyjnego w postaci uczestnictwa w oddziaływaniach korekcyjno-edukacyjnych wobec skazanych z art. 178a k.k. (na podstawie art. 72 § 1 pkt 6b k.k.), (2016). Badanie przeprowadzone w Instytucie Wymiaru Sprawiedliwości. Kierownik badań: dr Anna Więcek-Durańska.

  Współpraca prokuratury z policją. Badanie przeprowadzone w Instytucie Wymiaru Sprawiedliwości. Kierownik badań: prof. dr hab. Andrzej Siemaszko, (2016).

  Zróżnicowanie terytorialne dostępu do sądów na podstawie analizy stron internetowych sądów rejonowych, (2016). Badanie przeprowadzone w Instytucie Wymiaru Sprawiedliwości. Kierownik badań: dr Anna Więcek-Durańska.

  Działalność prokuratur rejonowych w sprawach karnych, (2016). Badanie przeprowadzone w Instytucie Wymiaru Sprawiedliwości. Kierownik badań: prof. UW dr hab. Beata Gruszczyńska, (2015-2016).

  Sądownictwo. Polska na tle pozostałych krajów Unii Europejskiej, Badanie przeprowadzone w Instytucie Wymiaru Sprawiedliwości. Kierownik badań: prof. dr hab. Andrzej Siemaszko, (2015-2016).

  Orzekanie i wykonywanie środka zabezpieczającego wobec sprawców przestępstw seksualnych wykazujących zaburzenia preferencji seksualnych, (2015). Badanie przeprowadzone w Instytucie Wymiaru Sprawiedliwości. Kierownik badań: dr Anna Więcek-Durańska.

  Ewaluacja programów korekcyjno-edukacyjnych w zakładach karnych (Trening Zastępowania Agresji ART oraz Duluth), Badanie przeprowadzone w Instytucie Wymiaru Sprawiedliwości. Kierownik badań: prof. dr hab. Dobrochna Wójcik, (2013-2015).

  Zgwałcenie ze szczególnym okrucieństwem oraz zbiorowe, (2013-2014). Badanie przeprowadzone w Instytucie Wymiaru Sprawiedliwości. Kierownik badań: dr Anna Więcek-Durańska.

  Struktura kar orzekanych w Polsce w ujęciu komparatystycznym, Badanie przeprowadzone w Instytucie Wymiaru Sprawiedliwości. Kierownik badań: prof. UW. dr hab. Beata Gruszczyńska, (2013-2014).

  Przestępczość, polityka karna i penitencjarna w Polsce w latach 1990-2012 (Atlas Przestępczości w Polsce 5). Badanie przeprowadzone w Instytucie Wymiaru Sprawiedliwości. Kierownik badań: prof. dr hab. Andrzej Siemaszko, (2012-2014).

  Community Service and Probation in Europe (praca społecznie użyteczna i probacja w Europie), Badanie przeprowadzone w Instytucie Wymiaru Sprawiedliwości. Kierownik badań: prof. UW. dr hab. Beata Gruszczyńska, (2012-2013).

  European Sourcebook of Crime and Criminal Justice Statistics, (2012).

  Analiza postępowań karnych oraz przed sądem dla nieletnich o wybrane czyny karalne popełnione przez osoby w wieku 15-17 lat – Zespół badawczy: dr Beata Czarnecka-Dzialuk, Katarzyna Drapała, Anna Więcek-Durańska, (2011).

  Polskie Badanie Przestępczości ‘07/’09: wybrane rezultaty - Badanie przeprowadzone w Instytucie Wymiaru Sprawiedliwości. Kierownik badań: prof. dr hab. Andrzej Siemaszko, (2009).

  European Sourcebook of Crime and Criminal Justice Statistics - 2008.

  ISRD - Międzynarodowe badania zachowań dewiacyjnych młodzieży (projekt badawczy finansowany przez Komisję Europejską - w ramach programu DAPHNE) Kierownik polskiej części projektu: prof. Andrzej Siemaszko.

  Polskie Badanie Przestępczości (PBP) – Badanie przeprowadzone przy współpracy Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości z Komendą Główną Policji - umowa nr 49/BKS/07/EJ - badania Biura Komunikacji Społecznej Komendy Głównej Policji (2007).

  International Crime Victims Survey (ICVS). (2006).

  Kwalifikowany typ zgwałcenia. Analiza kryminologiczna, (2004 -2005) – Badanie przeprowadzone w Instytucie Wymiaru Sprawiedliwości. Kierownik badań: dr Anna Więcek-Durańska.

  Stan i perspektywy rozwoju probacji w Polsce. Badanie przeprowadzone przez Instytut Wymiaru Sprawiedliwości (1H02A3428) Kierownik badań: prof. dr hab. Dobrochna Wójcik, (2004 – 2007).

   

  Pełnione ważne funkcje

  Kierownik naukowy w Zespole ds. szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie psychologii klinicznej dzieci i młodzież.


  Hobby i zainteresowania pozanaukowe

  Podróże w szczególności wyjazdy surwiwalowe, fotografia, książka, film.

   

  Strony www:

  https://www.researchgate.net/profile/Anna_Wiecek-Duranska

  https://aps-pl.academia.edu/AnnaWiecekDuranska

fotografia osoby Anna Więcek-Durańska