dr Anna Waligórska

Stanowisko: adiunkt

Instytut: Instytut Pedagogiki Specjalnej

Jednostka : Zakład Edukacji i Rehabilitacji Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną


Kontakt

E-mail: awaligorska[at]aps.edu.pl

Telefon: 22 589 36 00 wew. 3518


Główne obszary badawcze

 • skuteczność oddziaływań wobec osób ze spektrum autyzmu, praktyka oparta na dowodach, integrowanie podejść i metod terapeutycznych w spektrum autyzmu na podstawie empirycznej weryfikacji, występowanie autyzmu i zaburzeń współwystępujących

Publikacje, konferencje, wydarzenia


Biogram

 • Kariera naukowa:

  2020 - Dyplom st. podyplomowych na kierunku Pedagogika Specjalna (UNS)
  2008 - Doktorat z psychologii (SWPS)
  2005 - Magisterium z psychologii (UW)
  2002 - Magisterium zhistorii sztuki (UW)

  Najważniejsze publikacje:

  1. Waligórska, A. (2023). Terapia czy edukacja? Oddziaływania oparte na dowodach w zaburzeniach neurorozwojowych na przykładzie spektrum autyzmu. W: D. Bednarek, H. Bednarek (red.). Psychologia edukacyjna (s. 333-350). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
  2. Waligórska, A., Waligórski, M., Kuncewicz-Sosnowska, K., Kucharczyk, S. i Odom, S. (2022). Ocena jakości oddziaływań terapeutycznych wobec dzieci ze spektrum autyzmu na przykładzie skali APERS - Autism Program Environment Rating Scale. W: E. Pisula, J. Błeszyński, D. Podgórska-Jachnik (red.). Poszukiwanie dróg zagubionych w rzeczywistości. Księga pamięci poświęcona Profesorowi Tadeuszowi Gałkowskiemu(s. 203-215). Warszawa: Scholar.
  3. Waligórska, A., Kucharczyk, S., Waligórski, M., Kuncewicz-Sosnowska, K., Kalisz, K. i Odom, S. (2019). Zintegrowany model terapiiautyzmuopartejnadowodach – model National Professional Development Center on Autism Spectrum Disorders (NPDC).Psychiatria Polska, 53 (4), 753-770.
  4. Waligórska, A., Kucharczyk, S., Waligórski, M. i Odom, S. (2016). Systematyczny przegląd badań nt. technik terapii ASD i jego znaczenie kliniczne na przykładzie modelu NPDC. W: A. Rozetti, A. Słopień, E. Pisula (red.). Spektrum autyzmu. Jak pozyskiwać wiarygodne informacje, tworzyć wskazania oraz oceniać skuteczność stosowanych oddziaływań terapeutycznych(s. 17-36). Łódź: Krajowe Towarzystwo Autyzmu, odd. Łódź.
  5. Rybakowski, F., Białek, A., Chojnicka, I., Dziechciarz, P., Horvath, A., Janas-Kozik, M., Jeziorek, H., Pisula, E., Piwowarczyk, A., Słopień, A., Sykut-Cegielska, J., Szajewska, H., Szczałuba, K., Szymańska, K., Urbanek, K., Waligórska, A., Wojciechowska, A., Wroniszewski, M., Dunajska, A. (2016). Znaczenie czynników genetycznych oraz przed i okołoporodowych w etiologii zaburzeń ze spektrum autyzmu - wskazania do konsultacji genetycznej. Psychiatria Polska, 50 (3), 543-554.
  6. Waligórska, A. i Waligórski, M. (2015). Naturalistyczne interwencje rozwojowo-behawioralne jako konsensus w terapii autyzmu. W: A. Rozetti, F. Rybakowski (red.). Spektrum autyzmu – neurorozwojowe zaburzenia współwystępujące (s. 115-123). Łódź: Krajowe Towarzystwo Autyzmu, odd. Łódź.
  7. Wroniszewski, M., Grochowska, J., Bujnik, A., Borska-Mądrzycka, Z., Waligórska, A. i Waligórski, M. (2015). Standardy wczesnego wykrywania ryzyka zaburzeń ze spektrum autyzmu. W: A. Rozetti, F. Rybakowski (red.). Spektrum autyzmu – neurorozwojowe zaburzenia współwystępujące (s. 99-108). Łódź: Krajowe Towarzystwo Autyzmu, odd. Łódź.
  8. Rybakowski, F., Białek, A., Chojnicka, I., Dziechciarz, P., Horvath, A., Janas-Kozik, M., Jeziorek, H., Pisula, E., Piwowarczyk, A., Słopień, A., Sykut-Cegielska, J., Szajewska, H., Szczałuba, K., Szymańska, K., Urbanek, K., Waligórska, A., Wojciechowska, A., Wroniszewski, M., Dunajska, A. (2014). Zaburzenia ze spektrum autyzmu-epidemiologia, objawy, współzachorowalność i rozpoznawanie. Psychiatria Polska, 48 (4), 653-665.
  9. Waligórska, A., Pisula, E., Waligórski, M. i Letachowicz, M. (2012). AutismPro system in supporting children with autism in Poland. Pediatrics International, 54, 693-700.
fotografia osoby Anna Waligórska