dr hab. Anna Perkowska-Klejman, prof. APS

Stanowisko: Profesor Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

Instytut: Instytut Pedagogiki

Jednostka : Zakład Pedagogiki Społecznej


Kontakt

E-mail: aperkowska[at]aps.edu.pl


Główne obszary badawcze

  • refleksyjność - refleksyjność w edukacji, refleksyjna praktyka, myślenie refleksyjne, osądzanie refleksyjne, metodyka edukacji refleksyjnej; szkoła - szkoła jako instytucja edukacyjna, wychowawcza, opiekuńcza i socjalna, relacje interpersonalne w szkole, kultura szkoły, klimat szkoły, pedagog szkolny, diagnoza rozwoju szkoły; środowisko szkoły, proksemika szkoły

Publikacje, konferencje, wydarzenia


Biogram

  • Doktor habilitowany w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika. Prowadzi badania naukowe z zakresu refleksyjności, dostrzegając w tej kategorii największy potencjał edukacyjny człowieka. Jej prace utrzymane są w nurcie ponowoczesnego myślenia o edukacji.

    Przebieg kariery naukowej:

    • 2019: doktor habilitowany nauk społecznych w zakresie pedagogiki, Akademia Pedagogiki Specjalnej, Refleksyjność w edukacji. Studia teoretyczno-empiryczne
    • 2009: doktor nauk humanistycznych, Wydział Pedagogiczny, Uniwersytet Warszawski, Identyfikacja nauczycieli z płcią a ich relacje z uczniami, Promotor: Prof. Adam Frączek
    • 2004: magisterium, Wydział Pedagogiki i Psychologii, Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, Uniwersytet w Białymstoku
fotografia osoby Anna Perkowska-Klejman