dr Alicja Baum

Stanowisko: adiunkt

Instytut: Instytut Pedagogiki

Jednostka : Zakład Metodologii i Pedagogiki Twórczości


Kontakt

E-mail: alicjabaum[at]aps.edu.pl


Główne obszary badawcze

 • rozpoznawanie i rozwijanie zainteresowań i zdolności dziecka w środowisku rodzinnym; kompleksowe wspieranie uczniów zdolnych w szkole; współpraca nauczycieli i rodziców na rzecz rozpoznawania i rozwijania zdolności uczniów; instytucje pozaszkolne działające na rzecz rozwoju zainteresowań i zdolności dzieci i młodzieży; programy i projekty edukacyjne wspierające rozwój zainteresowań i zdolności; uzdolnienia szachowe i ich korelaty

Publikacje, konferencje, wydarzenia


Biogram

 • Przebieg kariery naukowej: 

  2011: doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, Wydział Nauk Pedagogicznych, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.

   

  1999: magister pedagogiki specjalnej, Wydział Rewalidacji i Resocjalizacji, Wyższa Szkoła Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.

   

   

fotografia osoby Alicja Baum