dr Alicja Baum

Stanowisko: adiunkt

Instytut: Instytut Pedagogiki

Jednostka : Zakład Metodologii i Pedagogiki Twórczości


Kontakt

E-mail: alabaum[at]aps.edu.pl

Telefon: +48 22 589 36 00 wew. 3406


Główne obszary badawcze

  • uzdolnienia szachowe, proces rozwoju talentu szachowego – jego katalizatory i inhibitory; rozpoznawanie i rozwijanie zainteresowań i zdolności dziecka w środowisku rodzinnym i szkolnym; instytucje pozaszkolne oraz programy i projekty wspierające rozwój zainteresowań i zdolności

Publikacje, konferencje, wydarzenia


Biogram

  • Doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, magister pedagogiki specjalnej.

    Od 1999 roku jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym w Akademii Pedagogiki Specjalnej.

    Autorka publikacji naukowych, realizatorka projektów badawczych, współorganizatorka konferencji naukowych oraz promotorka licznych prac dyplomowych z zakresu pedagogiki zdolności.

    Współpracowała ze środowiskami działającymi na rzecz rozwoju zdolności, m. in. Polskim Związkiem Szachowym, Uniwersytetem Dzieci, Biurem Edukacji m.st. Warszawy oraz Warszawską Radą Edukacyjną.

fotografia osoby Alicja Baum