mgr Aleksandra Mazurek

Stanowisko: asystent

Instytut: Instytut Pedagogiki Specjalnej


Kontakt

E-mail: amazurek[at]aps.edu.pl

Telefon: 22 589-36-00 wew. 3510


Publikacje, konferencje, wydarzenia


Biogram

 • Kariera naukowa:

  2018 – magisterium (interdyscyplinarne studia nad niepełnosprawnością; Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie);

  Najważniejsze publikacje:

  Gasik, J.M., Lejzerowicz, M., Mazurek, A., Patejuk-Mazurek, I., Pągowska, M., Sipowicz, K., (2020). Autorstwo własnego życia uczniów z niepełnosprawnościami – od teorii do praktyki pedagogicznej. W: J. Głodkowska (red.), Dydaktyka specjalna w horyzoncie znaczeń, koncepcji i praktyki pedagogicznej (s. 115-137). Warszawa: Akademia Pedagogiki Specjalnej.

  Mazurek, A. (2019). Dostępność teatrów publicznych dla osób z niepełnosprawnościami. Człowiek – Niepełnosprawność – Społeczeństwo, 1(43), 59-72.

   

  Pełnione funkcje:  

  członkostwo w Komisji Rekrutacyjnej APS

 - ikona sylwetki