dr Agnieszka Jedlińska

Stanowisko: adiunkt badawczo-dydaktyczny

Instytut: Instytut Wspomagania Rozwoju Człowieka i Edukacji

Jednostka : Zakład Logopedii i Lingwistyki Edukacyjnej


Kontakt

E-mail: awozniak[at]aps.edu.pl


Główne obszary badawcze

  • surdologopedia,  medyczne podstawy surdologopedii, czyli audiologii, technicznych rozwiązań wspomagających słyszenie osób z wadą słuchu oraz profilaktyki logopedycznej dzieci najmłodszych, pacjenci w wieku senioralnym

Publikacje, konferencje, wydarzenia


Biogram

  • Od blisko 17 lat pracuję z dziećmi, głównie niedosłyszącymi. Od 2015 roku pracuję w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 70 im. Bohaterów Monte Cassino w Warszawie na stanowisku wychowawcy klasy integracyjnej. Mam pod opieką dzieci z różnymi zaburzeniami, m.in.: autyzmem, zespołem Aspergera, niepełnosprawnością intelektualną oraz niedostosowaniem społecznym. W ramach dodatkowych godzin, prowadzę zajęcia korekcyjno-kompensacyjne oraz logopedyczne. Prowadzę szkolenia dla Rady Pedagogicznej oraz rodziców uczniów mojej szkoły. Dodatkowo umożliwiam odbywanie zajęć praktycznych studentom II roku studiów stacjonarnych specjalności Logopedia w ramach przedmiotu Profilaktyka logopedyczna (grupowe zajęcia ortofoniczne z dziećmi z klasy „0”) oraz  odbywanie praktyk studenckich.

 - ikona sylwetki