mgr Agata Mężyk

Stanowisko: asystent badawczo-dydaktyczny

Instytut: Instytut Wspomagania Rozwoju Człowieka i Edukacji

Jednostka : Zakład Logopedii i Lingwistyki Edukacyjnej


Kontakt

E-mail: amezyk[at]aps.edu.pl


Główne obszary badawcze

  • dyslalia o różnej etiologii, opóźniony rozwój mowy, bilingwizm oraz afatyczne zaburzenia mowy

Publikacje, konferencje, wydarzenia


Biogram

  • Pracę naukowo-dydaktyczną łączę z praktyką, prowadząc diagnozę i terapię dzieci z wadami wymowy, opóźnionym/ zaburzonym rozwojem mowy, a także dorosłych pacjentów z afazją. Jako dydaktyk szczególnie cenię sobie możliwość dzielenia się ze studentami logopedii swoim doświadczeniem terapeutycznym, poprzez sprawowanie nad nimi opieki merytorycznej w trakcie warsztatów w terenie, prowadzenie w obecności studentów zajęć i badań  logopedycznych, a także nadzorowanie próbnych zajęć logopedycznych prowadzonych przez studentów. Prywatnie pasjonatka podróży, sztuki i sportów wodnych.

 - ikona sylwetki