Nasze projekty

Centrum Doskonalenia Dydaktycznego APS – realizacja projektu Doskonałość Dydaktyczna Uczelni 2022-2023. Projekt realizowany na podstawie umowy z Ministerstwem Edukacji i Nauki

(umowa nr MEiN /2022/DIR/1821) dofinansowany w ramach Działania 3.4 Zarządzanie w instytucjach szkolnictwa wyższego nr POWR 03.04.00-00-P023/21

Koleżanko! Kolego!

Dziękujemy Ci za udział w projekcie, który zainicjował pierwszy rok funkcjonowania Centrum Doskonalenia Dydaktycznego APS.

W ramach tegorocznych wydarzeń zrealizowaliśmy:

- cykl szkoleń dla kadry akademickiej związanej z zarządzaniem procesami dydaktycznymi:

 • Mentoring akademicki;
 • Peer Tutoring i Peer Instruction,
 • Supewrizja procesu tutorskiego,
 • Supewrizja procesu dydaktycznego;
 • Turkusowa Akademia.

- cykl szkoleń podnoszących kompetencje merytoryczne pracowników związanych z realizacją procesów dydaktycznych:

 • Program Planista;
 • Kurs specjalistyczny dla kadry lektorskiej;

- programy rozwojowe dla pracowników dydaktycznych i wspierających realizację procesów dydaktycznych:

 • Peer Learning;
 • Peer Tutoring;

A w nich warsztaty:

 • Od Monady do Diady dydaktycznej/tutorskiej
 • Zróżnicowane potrzeby studentów i pracowników APS;
 • Uwzględnianie celów zrównoważonego rozwoju w procesach dydaktycznych/tutorskich;
 • Polityka równości płci;
 • Dobrostan Pracownika APS;

Superwizje koleżeńskie dla Diad Dydaktycznych i Tutorskich współpracujących w ramach programów.

Oraz Seminaria doskonalące:

 • Możliwości i zagrożenia zastosowania czatu GPT w edukacji: seminarium i warsztaty praktyczne;
 • Zastosowanie porozumienia bez przemocy (NVC) i Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach (PSR) w dydaktyce akademickiej;
 • Informacja zwrotna w Akademii – w stronę dialogu i uważności;
 • Uruchamianie empatii w analizach przypadków – propozycja pracy z wyobraźnią;
 • Metoda Jigsaw w pracy dydaktycznej;
 • Metody aktywizujące i metody z elementami metody projektu w praktyce akademickiej, czyli jak pracować ze studentami, żeby nie tylko uwierzyli, że maja skrzydła, ale mieli odwagę latać;
 • Jakość narracji a jakość życia - od treści do nadania sensu, czyli pisanie dla zdrowia;
 • Debata oksfordzka;
 • Aktywizujące metody uczenia się i współpracy w grupie zajęciowej;
 • Relaks jako antidotum wypalenia zawodowego;
 • Podstawy wykorzystywania arkusza kalkulacyjnego w pracy biurowej.