KRUPed

element graficzny - logo Kruped

Konferencja Rektorów Uczelni Pedagogicznych skupia polskie uczelnie, które w aktualnym profilu kształcenia oraz jako byłe wyższe szkoły pedagogiczne prowadzą kształcenie nauczycieli i pedagogów. Jednym z ważniejszych działań KRUPed jest inicjowanie zmian w zakresie kształcenia nauczycieli i pedagogów oraz opiniowanie nowych propozycji legislacyjnych dotyczących tego obszaru.

Konferencje Rektorów są dobrowolnymi zrzeszeniami polskich akademickich szkół wyższych prowadzących kształcenie na różnych kierunkach (technicznych, pedagogicznych, medycznych, uczelni wojskowych, artystycznych, szkół zawodowych, itp.). Inspirują i koordynują współdziałanie uczelni członkowskich w kierunku stworzenia efektywnego systemu edukacji i rozwoju szkolnictwa wyższego.

 

 

Forum Jakości 2021 PKA - 09.06.2021r.

 

W dniu 9 czerwca 2021r.odbyło się Forum Jakości 2021 zorganizowane przez Polską Komisję Akredytacyjną. Konferencja Rektorów Uczelni Pedagogicznych była jednym z głównych partnerów Forum dotyczącego kryzysów i szans jakie stworzyła i unaoczniła pandemia w procesie zapewniania jakości kształcenia w szkolnictwie wyższym.