Społeczne konstruowanie roli ucznia edukacji wczesnoszkolnej. Dyskursy, oczekiwania, praktyki

Józefa Bałachowicz, Edyta Ćwikła, Marta Krasuska-Betiuk, Monika Kupiec

Aktualizacja: 15-11-2021

Józefa Bałachowicz, Edyta Ćwikła, Marta Krasuska-Betiuk, Monika Kupiec

Głównym tematem monografii jest rola ucznia, która stanowi symboliczną ramę uspołecznienia i indywiduacji dziecka w trakcie jego szkolnej edukacji. Przedstawiono tu konteksty społecznego konstruowania roli oraz mechanizmy tworzenia się określonych wzorców roli w pierwszych latach nauki. Autorki analizują mentalne i materialne atrybuty roli oraz sposoby jej kreowania. Opisują narzędzia symboliczne, których używają dorośli do egzekwowania oczekiwań i motywowania dziecka do określonych działań.

link do Wydawnictwa

Udostępnij:

Wydrukuj

Opublikowano: 15-11-2021