Holistyczna koncepcja wspierania procesu nabywania mowy przez dzieci z uszkodzeniem słuchu w mikrosystemie rodzinnym – „Podróż doMowy”

Aktualizacja: 10-01-2023

Katarzyna Ita Bieńkowska

Monografia przybliża wyniki dwóch dekad badań własnych Autorki. W świetle teorii bioekologicznego rozwoju człowieka ukazano czynniki determinujące proces nabywania mowy przez dzieci z uszkodzeniem słuchu w mikrosystemie rodzinnym. Podróż doMowy to autorska, holistyczna koncepcja wspierania tego procesu. Umożliwia włączenie dzieci z US w główny nurt życia społecznego zgodny z neurobiologicznymi regułami nabywania mowy i dzięki temu odzyskanie podmiotowości zatraconej w dotychczasowym systemie wsparcia.

Udostępnij:

Wydrukuj

Opublikowano: 10-01-2023