Dzielnik

Aktualizacja: 23-02-2024

Udostępnianie interesujących materiałów zgodnie z zasadami dozwolonego użytku

Kamil Jaros, Czy tremy można doświadczać w szkole?

W lutym ukazał się popularyzatorski tekst o tremie wśród dzieci w wieku szkolnym autorstwa pracownika Zakładu Logopedii i Lingwistyki Edukacyjnej, mgr. Kamila Jarosa, doktoranta prof. Agnieszki Olechowskiej (promotor) i dr Aleksandry Gajdy (promotor pomocnicza). Re@lnie Odpowiedzialni to profilaktyczny program edukacyjny, który jest częścią Ogólnopolskiej Kampanii Społecznej "Odłącz się - Połącz się". W ramach tego programu, od 2023 r., wydawany jest popularnonaukowy magazyn poświęcony zdrowiu psychicznemu dzieci i młodzieży.
Jaros, K. (2024). Czy tremy można doświadczać w szkole? Odłącz się - Połącz się, 1(2), 22-23.
Link do publikacji w obrazku:
link

Jak komunikować się z osobami z niepełnosprawnościami i problemami sfery psychicznej

Poradnik, który oddajemy do Państwa dyspozycji, ma na celu edukować w zakresie potrzeb
i problemów osób z niepełnosprawnościami i trudnościami sfery psychicznej, wspierać
w zakresie efektywnej komunikacji na linii pracownik Uniwersytetu - student, student -
student, ale i zasygnalizować możliwości rozwiązań trudnych sytuacji, chociażby w postaci
interwencji ze strony odpowiednich służb, które działają na naszej Uczelni.W poradniku poruszony został temat Pracowni Aktywnego Korzystania z Technologii: ich celu, uczestników i najważniejszych informacji o projekcie.

LINK DO PUBLIKACJI

Dostępna edukacja akademicka

Zachęcamy do lektury monografii autorstwa dr hab. Ewy Domagały-Zyśk, prof. KUL, pt. "Dostępna edukacja akademicka". Monografia jest możliwa do bezpłatnego pobrania ze strony wydawnictwa (link).
„Celem niniejszej publikacji jest przedstawienie założeń i przykładów dostępnej edukacji wyższej dla studentów z  niepełnosprawnościami i chorobami, które zostały opracowane zarówno na podstawie wyników licznych prac badawczych, analizy doświadczeń stosowanych na poszczególnych uczelniach krajowych i zagranicznych, jak też własnych doświadczeń, badań i metodycznej refleksji nad uczelnianą „dydaktyką dostępną”.

Przepis na STEAM w edukacji. Poradnik dla nauczycieli i edukatorów

 

W wyniku realizacji działalności rządowego Centrum Projektów Polska Cyfrowa powstał poradnik STEAM dla nauczycieli i edukatorów, zapraszamy do zapoznania się z tą publikacją.

W poradniku poruszony został temat Pracowni Aktywnego Korzystania z Technologii: ich celu, uczestników i najważniejszych informacji o projekcie.

Znajdują się tam także inspiracje ze szkół, które już wdrażają STEAM, konkretne zadania dla uczniów oraz cenne rekomendacje planowania przestrzeni edukacyjnej. 

(Materiały na lekcje -> Poradnik dla nauczycieli i edukatorów)

okładka Przepis na STEM

Neuroróżnorodność na polskich uczelniach

okładka Neuroróżnorodność

 

Sztuczna inteligencja (AI) jako megatrend kształtujący edukację. Jak przygotowywać się na szanse i wyzwania społeczno-gospodarcze związane ze sztuczną inteligencją?

okładka

 

"Głosy humanistyki"

Popularyzacja wiedzy oraz wzbudzenie zainteresowania naukami społecznymi i szeroko pojętą humanistyką – to cele serii podcastów pod hasłem „Głosy humanistyki”, tworzonych przez grupę naukowców i studentów z Uniwersytetu SWPS. Pierwszy odcinek już jest, kolejne co miesiąc.

„Nauki społeczne i humanistyczne nie mają w Polsce zbyt dobrej opinii. Często postrzega się je jako nieużyteczne, niekonkretne, a w dodatku nudne. Chcemy zmienić to – w naszej opinii – głęboko nieprawdziwe przekonanie” – zapowiada kierownik projektu dr hab. Karina Stasiuk-Krajewska prof. Uniwersytetu SWPS, cytowana na stronie uczelni.

Projekt obejmuje stworzenie serii 24 podcastów z udziałem gości – ekspertów ze świata polskiej nauki i sztuki. „Chcemy pokazać badaczy i badaczki, którzy odkrywają rzeczy nie tylko przydatne społecznie, lecz także fascynujące i otwierające głowę na zupełnie nowe sposoby myślenia o świecie. Zależy nam na tym, żeby zaprezentować nie tylko ich pomysły teoretyczne czy badawcze, ale przede wszystkim ich samych jako osoby – to, jak i gdzie pracują, skąd czerpią pomysły, co ich cieszy, a co frustruje w ich pracy naukowej” – podkreśla Stasiuk-Krajewska.

Pierwszy odcinek – z udziałem kulturoznawcy prof. Leszka Koczanowicza – jest już dostępny. Kolejne mają się pojawiać co miesiąc.

Zwieńczeniem projektu będzie publikacja książkowa ze spisanymi rozmowami; planowana jest również debata o społecznej roli nauk humanistycznych, społecznych i nauk o sztuce.

 

Jak rozmawiać z rodzicem ucznia w kryzysie

Link do strony z możliwością pobrania publikacji (kliknij obrazek poniżej):

 

Jak rozmawiać… (link)

 

Przewodnik po Sztucznej Inteligencji (link w obrazku poniżej):

 

Zachęcamy do korzystania:

“Dobry Temat” to pierwszy w Polsce program profilaktyki uniwersalnej dla młodzieży szkolnej (w wieku 15 – 19 lat) gotowy do przeprowadzenia zarówno w warunkach edukacji stacjonarnej, jak i zdalnej oraz hybrydowej.Dziesięć 35-minutowych interaktywnych filmów dostosowanych do prezentacji w formie zdalnej lub w klasie.Podręcznik do programu opracowany przez czołowego eksperta w dziedzinie profilaktyki (Dr Wiesław Poleszak).Zaawansowany system informatyczny, pozwalający na automatyczną ewaluację skuteczności programu poprzez analizę ankiet wypełnianych przez uczniów i nauczycieli.

link do strony

 

Polecamy Raport "Przyszłość edukacji. Scenariusze 2046", opracowany przez Infuture Institute i Collegium da Vinci:

link do raportu

 

Nie tak dawno Pani Dyrektor Grażyna Ziółek była gościem Forum Naukowego naszego Instytutu, aktualnie jest delegatką naszego Instytutu w Radzie ds. Praktyk w naszej Uczelni. Poniżej link do wywiadu, którego udzieliła kanałowi Erasmus+ "Dobre pytanie"

link: "Dobre pytanie"

 

Studencki Ośrodek Wsparcia i Adaptacji UJ przygotował miniporadnik "dla studentów i nie tylko" pn. "Jak dbać o odporność psychiczną" i udostępnił go do bezpłatnego pobierania.

link: Poradnik SOWA.pdf

 

Co siódmy młody Polak może być uzalezniony od uczenia się. Uzależnienie się od uczenia jest badane jako potencjalna wczesna forma uzależnienia od pracy.

link: https://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news,89709,psycholog-co-siodmy-mlody-polak-moze-byc-uzalezniony-od-uczenia-sie.html

 

Jesteś terapeutą, pedagogiem, psychologiem, psychiatrą, prawnikiem bądź specjalistą pracującym z dziećmi i młodzieżą? A może - jako rodzic czy opiekun - interesujesz się tematyką wsparcia zdrowia psychicznego najmłodszych?

Weź udział w bezpłatnej konferencji online „Dziecko dla systemu czy system dla dziecka? Perspektywy środowiskowego modelu wsparcia w kryzysie psychicznym”. Każdy dzień dotyczyć będzie innego ujęcia problemu zdrowia psychicznego. Link: https://university.swps.pl/email/view/606f36bb52130745457306

 

Polecamy Państwa uwadze seminaria on-line organizowane przez organizację Eventbrite (www.eventbrite.co.uk)

Wiele z nich umożliwia wzięcie udziału bez opłat.

W najbliższym czasie:

 Free on-line Seminar

17 marca 2021

Link: https://www.eventbrite.co.uk/e/wellbeing-in-difficult-times-tickets-141151246177?utm_source=eventbrite&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter_editorial&utm_content=loc.101750367.r2021_10&utm_term=ebemnsuserinsight&ref=ebemnsuserinsight&afu=451675188080&rank=4&recommended_events_quantity=11&aff=ebemnsuserinsight

  Z okazji Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego

dr Marta Krasuska-Betiuk zaprasza Pracowników IWRCiE w kilka ciekawych miejsc

(kliknij link poniżej, następnie wybierz MSTeams w Zespole IWRCiE)

Link: https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Ffile%2FC71021B2-94AB-4E54-8606-32EE57863781%3FtenantId%3Daee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86%26fileType%3Dpdf%26objectUrl%3Dhttps%253A%252F%252Fapsedupl.sharepoint.com%252Fsites%252FIWRCiEInstytutWspomaganiaRozwojuCzowiekaiEdukacji9%252FShared%2520Documents%252FGeneral%252FMI%25C4%2598DZYNARODOWY%2520DZIE%25C5%2583%2520J%25C4%2598ZYKA%2520OJCZYSTEGO.pdf%26baseUrl%3Dhttps%253A%252F%252Fapsedupl.sharepoint.com%252Fsites%252FIWRCiEInstytutWspomaganiaRozwojuCzowiekaiEdukacji9%26serviceName%3Dteams%26threadId%3D19%3A0d316bfd1f4746f686cab6f74d9c96f0%40thread.tacv2%26groupId%3D41ffbc41-193c-4875-abc8-ef0130b0f316&type=file&deeplinkId=e21e02dc-51c1-4bc6-b36a-9a99e5185494&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true

 

Monika Kostera, Jakub Brdulak, Dwugłos o nauczania

"Wcześniej studenci byli uczestnikami życia akademickiego, a to, czym zajmowali się na studiach, było pracą. Neoliberalny kapitalizm przedefiniował studia jako usługę, za którą w wielu krajach się płaci, a studentów uczynił klientami, konsumentami."

Link: https://magazynkontakt.pl/dwuglos-o-nauczaniu/


 Grzegorza Ptaszka, Grzegorza D. Stunży, Jacka Pyżalskiego, Macieja Dębskiego i Magdaleny Bigaj "Edukacja zdalna. Co się stało z uczniami, ich rodzicami i nauczycielami?"

Fragment: "Wyniki badania Zdalne nauczanie a adaptacja do warunków społecznych w czasie epidemii koronawirusa jasno wskazują, że we wszystkich badanych grupach respondentów (uczniowie, rodzice oraz nauczyciele) poziom subiektywnego dobrostanu psychicznego i fizycznego obniżył się" (s. 83)

Link: https://zdalnenauczanie.org/wp-content/uploads/2020/10/edukacja-zdalna.pdf

 

„Nauczyciele w sytuacji powrotu do szkół w czasie pandemii SARS-CoV-2. Raport z badań przeprowadzonych od 10 września do 10 października 2020”, Ewa Pisula, Daniel Pankowski, Iwona Nowakowska, Anna Banasiak, Kinga Wytrychiewicz-Pankowska, Milena Markiewicz i Aleksandra Jórczak

DOSTĘPNE DLA PRACOWNIKÓW W TEAMS -> ZESPÓŁ IWRCIE -> PLIKI

 

 Zrozumieć COVID-19.

 [28.10.2020] Rzetelna, naukowa informacja nt. różnych aspektów pandemii. Link: https://informacje.pan.pl/images/2020/opracowanie-covid19-14-09-2020/ZrozumiecCovid19_opracowanie_PAN_interactive.pdf

 

Poradnik prawny dla uczestników zdalnej edukacji na stronie Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych.

Link: https://www.wcies.edu.pl/prawo-do-ochronny-wizerunku

  Bezpłatna subskrypcja e-czasopisma dla naukowców wydawanego przez PWN

 Link: https://nauka.pwn.pl/?utm_source=PN02-2020&utm_medium=mailing_frp&utm_campaign=high20

 

Za zgodą Autorów udostępniamy Pracownikom IWRCiE nową książkę pod redakcją prof. Ewy Domagały Zyśk "Zdalne nauczanie i uczenie się a specjalne potrzeby edukacyjne. Z doświadczeń pandemii COVID-19". Książka dostępna w Plikach zespołu IWRCIE MS Teams. Link dla Pracowników: https://teams.microsoft.com/_#/school/files/Og%C3%B3lny?threadId=19%3A0d316bfd1f4746f686cab6f74d9c96f0%40thread.tacv2&ctx=channel&context=General&rootfolder=%252Fsites%252FIWRCiEInstytutWspomaganiaRozwojuCzowiekaiEdukacji9%252FShared%2520Documents%252FGeneral

 

"Dziecko cudzoziemskie w polskiej szkole"

Dzięki uprzejmości mgr Ewy Cichockiej z Ośrodka Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego zamieszczamy linki do materiałów z debaty: https://www.facebook.com/events/644019309832414/permalink/656196941947984/

Organizowanie i prowadzenie nauczania w grupach - projekt IBE
Zachęcamy do zapoznania się z materiałami dotyczącymi organizowania i prowadzenia nauczania w grupach, wypracowanych w jednym z niedawno zakończonych projektów Instytutu Badań Edukacyjnych

Udostępnij:

Wydrukuj

Opublikowano: 07-10-2020