Webinarium iFightDepression!

Aktualizacja: 10-01-2023

otwarte webinarium na Forum Naukowym IWRCiE

Zapraszamy na otwarte webinarium

o projekcie ratującym życie

– bezpłatnym narzędziu psychoedukacyjnym iFightDepression!

Zapraszamy na otwarte webinarium o bezpłatnym, skutecznym (sprawdzonym w międzynarodowych badaniach naukowych), unikatowym internetowym narzędziu psychoedukacyjnym iFightDepression dla uczniów od 15 roku życia!

Dla kogo webinarium?

Dla wszystkich Nauczycieli – Nauczycieli przedmiotów, Nauczycieli-specjalistów oraz innych zainteresowanych osób dorosłych pracujących w instytucjach oświatowych (szkołach, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w tym specjalistycznych), z uczniami w wieku od 15 roku życia.

Za co, za ile?

Bezpłatnie. Za to, że chcesz pomóc swoim uczniom, że poświęcisz swój cenny czas i uwagę!

Jakie korzyści dla Nauczycieli i Uczniów?

Nauczyciele uczniów w wieku od 15 roku życia mogą bezpłatnie otrzymać od Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej internetowe ogólnoeuropejskie narzędzie do pracy własnej z uczniami od 15 r.ż.

Narzędzie nie zastępuje leczenia, ale może towarzyszyć zdrowieniu. Rozszerzamy zasięg narzędzia psychoedukacyjnego iFightDepression i kierujemy je do nauczycieli. Powodem jest przedłużająca się trudna sytuacja uczniów z Ukrainy uczących się w Polsce i niemalejący kryzys zdrowia psychicznego już wcześniej odzwierciedlający się w polskich szkołach.

Narzędzie można przełączać z języka polskiego na ukraiński, angielski i inne języki.

Narzędzie iFightDepression pomaga Nauczycielom w rozmawianiu o trudnościach uczniów.

Może być przydatne w pracy nauczyciela, który chce aktywnie odpowiadać na przejawy kryzysu zdrowia psychicznego w swoim środowisku i sprzyjać zdrowiu uczniów.

Może być wykorzystywane przez nauczycieli we współpracy z nauczycielami-specjalistami.

Zachęcamy również do korzystania z iFightDepression jako elementu profilaktyki w szkolnych gabinetach psychologicznych i pedagogicznych.

W skład narzędzia wchodzi zestaw warsztatów (do samodzielnej pracy ucznia, online)!

Zostało potwierdzone w badaniach, iż warsztaty iFightDepression wspomagają zdrowie psychiczne uczniów, w tym łagodzenie objawów depresji.

Jest to odpowiednik książki, ale podanej w cyfrowej formie przyjaznej dla użytkownika. Można pracować z iFightDepression w klasie z uczniami, zasięgając opinii szkolnych nauczycieli-specjalistów.

Wymagane kompetencje do podstawowego korzystania z materiałów iFightDepression w środowisku szkolnym nie są duże.

Podstawowy poziom trudności w korzystaniu z narzędzia obejmuje opowiedzenie o nim, założenie uczniom kont i gotowość do rozmowy z uczniami podczas godziny wychowawczej albo do zorganizowania lekcji z pedagogiem i psychologiem.

Warsztaty (dostępne po bezpłatnym założeniu konta i zalogowaniu), mają na celu m.in.:

· pomóc uczniom w zwiększeniu ich aktywności i intencjonalnym podejmowaniu pozytywnych działań

· dowiedzieć się w jaki sposób dzięki interwencji cyfrowej możliwe jest złagodzenie zaburzeń snu

· nauczyć się lepiej rozwiązywać problemy i dzielić duże zadania na możliwe do opanowania etapy

· poznać sposoby nabywania pozytywnych wzorców myślenia

· poznać zagadnienie lęku społecznego i tworzenia więzi społecznych

Dla osób, które uciekły przed wojną dostępny jest warsztat w j, ukraińskim, wspierający uchodźców w radzeniu sobie z traumą i budowaniem sprężystości psychicznej oraz rezyliencji.

Bonusem dla Nauczycieli może być warsztat dodatkowy dla dorosłych, nt. zdrowego stylu życia i zarządzania depresją w miejscu pracy.

Osoby zainteresowane prosimy o zgłoszenie swojej chęci udziału w webinarium na adres: forumnaukoweiwrce@aps.edu.pl, w informacji zwrotnej otrzymają Państwo link do spotkania.

Dodatkowe informacje:

O projekcie i narzędziu możesz także przeczytać tutaj: http://www.aps.edu.pl/aktualnosci/projekt-ratujacy-zycie-coraz-glosniej-o-narzedziu-ifightdepression

Organizator webinarium: Forum Naukowe Instytutu Wspomagania Rozwoju Człowieka i Edukacji, pod kierunkiem Dyrektor IWRCE APS, dr hab. Agnieszki Olechowskiej, prof. APS

Prowadzący webinarium:

dr Piotr Toczyski, kierownik Zakładu Socjologii Mediów i Komunikacji Społecznej APS, krajowy konsultant metody EAAD-Best.eu w Polsce

sylwetka naukowa: http://www.aps.edu.pl/nauka/zespol-naukowy-i-dydaktyczny/piot

Udostępnij:

Wydrukuj

Opublikowano: 10-01-2023