P. dr Marcie Poruszek gratulujemy doktoratu!

Aktualizacja: 02-01-2024

20.12.2023

Senat Akademii Pedagogiki Specjalnej Marii Grzegorzewskiej w dniu 20 grudnia br. podjął uchwałę o nadaniu mgr Marcie Poruszek, doktorantce prof. J. Bałachowicz, stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika na podstawie dysertacji pt. „Edukacja domowa jako forma oporu emancypacyjnego rodziców wobec systemu szkolnego”. Serdecznie gratulujemy!

Udostępnij:

Wydrukuj

Opublikowano: 21-12-2023