II Ogólnopolskie Seminarium Pedagogika Ekologiczna

Aktualizacja: 28-11-2023

17 listopada 2023
Prof. Ligia Tuszyńska, dr Anna Falkowska i dr Adamina Korwin-Szymanowska z Zakładu Edukacji Zrównoważonego Rozwoju reprezentowały Akademię Pedagogiki Specjalnej podczas II Seminarium Pedagogiki Ekologicznej w Krakowie.
Spotkanie zgromadziło przedstawicieli nauki i studentów w murach Instytutu Pedagogiki w Uniwersytecie Jagiellońskim i odbyło się wokół wykładów prof. Zdzisławy Piątek, UJ (Filozoficzne podłoże przełomu ekologicznego. Różne wersje etyki środowiskowej, ze szczególnym uwzględnieniem etyki biocentryzmu) oraz dr hab. Beaty Goli, prof. UJ (Etyka środowiskowa w podręcznikach szkolnych na przestrzeni ostatniej dekady (2012-2022).
Refleksje i pytania postawione podczas obrad i rozmów kuluarowych potwierdziły potrzebę definiowania pedagogiki ekologicznej w ujęciu interdyscyplinarnym nauk społecznych i humanistycznych. Jest to szczególnie ważne w kontekście strategii celów zrównoważonego rozwoju, z którymi utożsamia się APS.

Udostępnij:

Wydrukuj

Opublikowano: 28-11-2023