APS partnerem w projekcie "Activate the University for Climate Change" (ATTUNE)

Aktualizacja: 11-01-2023

Dr Ewa Lewandowska koordynatorem prestiżowego projektu w APS

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej została partnerem w projekcie "Activate the University for Climate Change" (ATTUNE)

Z radością informujemy, że Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej została partnerem w projekcie KA220-HED - Cooperation partnerships in higher education o numerze 2022-1-ES01-KA220-HED-000086351 Activate the University for Climate Change (akronim ATTUNE).  

Celem projektu ATTUNE jest umożliwienie członkom społeczności uniwersyteckiej przejścia od wiedzy do działania oraz przyczynienie się do zielonej transformacji. Uniwersytety są bowiem kluczowymi aktorami tworzenia bardziej zrównoważonego świata.

Projekt składa się z dwóch etapów:

  • Pierwszy z nich polega na indywidualnej refleksji za pomocą zestawu kwestionariuszy i podręczników, odnośnie do zmniejszania śladu węglowego podczas codziennych działań w uczelniach.
  • Drugi etap to tworzenie zespołów, których zadanie polega na ocenie i proponowaniu działań, mających na celu zmniejszenie śladu węglowego.

Funkcję koordynatora projektu w APS pełni dr Ewa Lewandowska z naszego Instytutu

Czas realizacji projektu wynosi 26 miesięcy (w terminie 01.10.2022-30.11.2024).

Całkowita wartość projektu: 400 000 euro.

Udostępnij:

Wydrukuj

Opublikowano: 21-11-2022