Activate University for Climate Change (ATTUNE)

Aktualizacja: 30-01-2023

dr Ewa Lewandowska i dr Adamina Korwin-Szymanowska w Bilbao

W dniach 23-25.01.2023, w Bilbao (Hiszpania), w Universaddel Pais Vasco / Euscal Herriko Unibersitatea, odbyło się pierwsze spotkanie zespołu w ramach projektu Activate University for Climate Change (ATTUNE). W projekcie bierze udział dziesięć instytucji z pięciu krajów: Hiszpania, Niemcy, Polska, Turcja i Włochy, w tym pięć uczelni wyższych i pięć organizacji pozarządowych zrzeszonych w Global Action Plan. Celem projektu ATTUNE jest włączenie całej społeczności uniwersyteckiej do działań, które pomogą łagodzić skutki zmian klimatu. Akademię Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej reprezentowały dr Ewa Lewandowska - koordynator projektu w APS - oraz dr Adamina Korwin-Szymanowska.  

The Universad del Pais Vasco / Euscal Herriko Unibersitateaheld the first team meeting of the Activate University for Climate Change (ATTUNE) project on 23-25.01.2023, in Bilbao, Spain. The project involves ten institutions from five countries: Spain, Germany, Poland, Turkey, and Italy, including five universities and five NGOs affiliated with Global Action Plan. The goal of the ATTUNE project is to involve the entire university community in actions that will help mitigate the effects of climate change. The Maria Grzegorzewska University was represented by PhD Ewa Lewandowska - project coordinator at APS - and PhDAdamina Korwin-Szymanowska.

Udostępnij:

Wydrukuj

Opublikowano: 30-01-2023