Studenckie Koło Naukowe SYNERGIA

Studenckie Koło Naukowe SYNERGIA

Działania koła koncentrują się wokół szeroko rozumianego wspierania rozwoju, głównie w wieku wczesnej i średniej dorosłości. Zakres zainteresowań Koła obejmuje:  samorealizację; zindywidualizowane systemy motywacyjne; zarządzanie emocjami; kształtowanie zdrowych nawyków; wspieranie rozwoju osobowości; techniki szybkiego uczenia się; zarządzanie sobą w czasie; wypalenie zawodowe.

Działalność Koła: spotkania z profesjonalistami reprezentującymi psychologów praktyków pracujących w różnych branżach, warsztaty rozwijające umiejętności, głównie psychologiczne, prowadzone przez zapraszanych do współpracy profesjonalistów, najczęściej w ramach ‘Dnia psychologa w APS’, konferencje dla młodych badaczy (studentów i doktorantów), badania prowadzone przez studentów, których wyniki były prezentowane na konferencjach dla młodych badaczy

Przewodniczący koła: Paweł Rola

Opiekun koła: dr Kamila Dobrenko

Link do FaceBook’a

https://www.facebook.com/Studenckie-Ko%C5%82o-Naukowe-Psychologii-Synergia-273638272729131/