Koło Naukowe Seksuologii APS

Koło Naukowe Seksuologii APS

Koło Naukowe Seksuologii APS zajmuje się szeroko pojętą seksuologią i w swojej działalności porusza takie zagadnienia jak m.in.: edukacja seksualna, mniejszości seksualne, łamanie tabu, seksualność osób z niepełnosprawnością czy sekspozytywność.

Do planowanych działań Koła, należą:

• przygotowanie I Ogólnopolskiej Naukowo-Szkoleniowej Konferencji Koła Naukowego Seksuologii APS Możliwości wspierania mniejszości seksualnych z perspektywy nauk humanistycznych,

• cykliczne spotkania Let’s talk about sex (bezpieczna strefa do wyrażenia swojego stanowiska, zadawania pytań i poszerzania wiedzy o seksie i seksualności człowieka),

• cykliczne spotkania SeksRealia (otwarte spotkania, gdzie rozmawiamy o tabu seksualności i łamiemy stereotypy)

• działalność naukowa w formie autorskich badań.

Przewodniczący: Cezary Brygier;

Opiekun naukowy Koła: mgr Filip Rola.

Link do strony Facebook: https://www.facebook.com/kolonaukoweseksuologii/