Koło Naukowe Psychologii Sądowej

Koło Naukowe Psychologii Sądowej w swej działalności skupia się na szeroko rozumianej tematyce psychologii sądowej i funkcjonowaniu wymiaru sprawiedliwości, w szczególności na wykorzystywaniu wiedzy psychologicznej w pracy sądowej, prokuratorskiej, policyjnej oraz resocjalizacyjnej.

Koło zrzesza osoby zainteresowane psychologią sądową i penitencjarną, kryminologią oraz kryminalistyką i ma na celu popularyzację psychologii w zakresie wymiaru sprawiedliwości. Członkowie Koła mają możliwość poszerzania swojej wiedzy poprzez organizację i uczestnictwo w cyklicznych seminariach połączonych z dyskusją na omawiane tematy, prowadzenie badań naukowych oraz wizyty w placówkach związanych z wymiarem sprawiedliwości.

Do planowanych działań Koła, należą:

  • cykliczne spotkania z zaproszonymi gośćmi, podczas których studenci będą mieli możliwość poszerzenia swojej wiedzy oraz zadawania pytań i dyskusji;
  • działalność naukowa w formie prowadzenia autorskich badań;
  • wizyty w placówkach związanych z funkcjonowaniem wymiaru sprawiedliwości np. zakłady karne, areszty śledcze, zakłady poprawcze, laboratoria kryminalistyczne, przyjazne pokoje przesłuchań oraz uczestnictwo w rozprawach sądowych, pozwalają lepiej przyjrzeć się funkcjonowaniu aparatu wymiaru sprawiedliwości.

Zarząd Koła

Przewodnicząca: Olga Pielacha

Wiceprzewodnicząca: Maria Brzezińska

Zastępca: Angelika Terlecka

Sekretarz: Maria Tomaszewska  

Skarbnik: Piotr Pelc

Opiekun strony internetowej: Piotr Cześnik

Opiekun naukowy Koła: dr Anna Więcek-Durańska

Link do strony Facebook: https://www.facebook.com/knpsychesadAPS

https://www.instagram.com/knpsychologiisadowejaps/