Struktura

STRUKTURA INSTYTUTU PSYCHOLOGII

Dyrektor Instytutu - dr hab. Paweł Bronowski, prof. APS

Zastępca dyrektora ds. organizacyjnych - dr Ewa Witkowska

Sekretariat 

Małgorzata Gawron

tel. 225893657

e-mail: instytutpsychologii@aps.edu.pl

 

 

KATEDRA PSYCHOTERAPII I PORADNICTWA PSYCHOLOGICZNEGO

 • dr hab. Irena Jelonkiewicz-Sterianos, prof. APS - kierownik Katedry
 • prof. dr hab. Jan Czesław Czabała
 • dr hab., prof. APS Katarzyna Prot-Klinger
 • dr hab.Marcin Sękowski
 • dr Krzysztof Ciepliński
 • dr Sylwia Kluczyńska
 • dr Iwona Nowakowska
 • dr Lidia Zabłocka-Żytka
 • mgr Iwona Nowakowska

 

ZAKŁAD PSYCHOLOGII KLINICZNEJ CZŁOWIEKA DOROSŁEGO

 • dr hab. Maryla Malewicz-Sawicka, prof. APS  - kierownik Zakładu
 • dr hab. Paweł Bronowski, prof. APS 
 • dr hab. Jarosław Rola, prof. APS
 • dr Magdalena Gawrych
 • dr Anna Więcek-Durańska
 • dr Agnieszka Żochowska-Biały

 

ZAKŁAD PSYCHOLOGII KLINICZNEJ DZIECI I MŁODZIEŻY

 • dr Ewa Odachowska-Rogalska – Kierownik Zakładu
 • dr hab. Ewa Zasępa, prof. APS
 • dr Dorota Danielewicz
 • dr Anna Hryniewicka
 • dr Magdalena Kruk-Rogucka
 • dr Iwona Omelańczuk
 • dr Agnieszka Siedler
 • dr Dominika Wiśniewska

 

ZAKŁAD PSYCHOLOGII SPOŁECZNEJ

 • dr hab. Łukasz Baka, prof. APS  –  Kierownik Zakładu
 • dr hab. Joanna Rajchert, prof. APS
 • dr Marta Bodecka-Zych
 • dr Dorota Jasielska
 • dr Izabela Kaźmierczak
 • dr Karolina Konopka
 • dr Michał Szulawski
 • dr Joanna Witowska
 • dr Karolina Ziembowicz

 

ZAKŁAD PSYCHOLOGII ROZWOJU I WYCHOWANIA

 • dr Monika Dominiak-Kochanek - kierownik Zakładu
 • dr Magdalena Bartoszak
 • dr Agnieszka Bieńkowska
 • dr Katarzyna Knopp
 • dr Małgorzata Najderska
 • dr Magdalena Poraj – Weder
 • dr Łukasz Zaborek
 • dr Dominika Zakrzewska-Olędzka
 • mgr Krzysztof Grala

 

ZAKŁAD PSYCHOLOGII OSOBOWOŚCI

 • dr Dawid Ścigała - kierownik Zakładu
 • dr Kamila Dobrenko
 • dr Tomasz Prusiński
 • dr Joanna Sztuka
 • dr Ewa Witkowska

 

ZAKŁAD METODOLOGII BADAŃ PSYCHOLOGICZNYCH

 • dr Magdalena Rowicka – kierownik Zakładu
 • dr Natalia Banasik - Jemielniak
 • dr Anna Krempa-Kowalewska
 • dr Joanna Świderska
 • mgr Magdalena Szpojankowska-Puchalska

 

ZAKŁAD NEUROPSYCHOLOGII I NEUROBIOLOGII

 • dr hab. Beata Hintze, prof. APS - kierownik Zakładu
 • dr Natalia Gawron
 • dr Maciej Golan
 • dr Karolina Nowak-Stańczyk
 • dr Justyna Skolimowska
 • dr Maria Weker

 

 

PRACOWNIA TESTÓW PSYCHOLOGICZNYCH

 • dr Tomasz Prusiński – kierownik Pracowni Testów Psychologicznych
 • mgr Marta Łukaszewska – pracownik administracyjny Pracowni Testów Psychologicznych

 

 AKADEMICKA PORADNIA PSYCHOLOGICZNA

 • dr Lidia Zabłocka-Żytka- kierownik Poradni