Monografie

Rola F. (red) (2020). (Od)Cienie seksualności w ujęciu psychologicznym. Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej. 

Goczek, Ł., Witkowska, E.,Witkowski, B. (2020). Jakość edukacji jako czynnik wzrostu gospodarczego. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.

Bronowski, P., Kaszyński, H., Maciejewska, O. (2019). Kryzys Psychiczny. Wsparcie społeczne, odzyskiwanie zdrowia, praca socjalna. Kraków, Wydawnictwo Difin. Zajenkowska, A., & Levin, U. (2019). A Psychoanalytic and Socio-Cultural Exploration of a Continent: Europe on the Couch. Routledge: London

Sękowski Marcin (2019). Postawa wobec śmierci w cyklu życia człowieka. Kraków: Universitas. https://universitas.com.pl/produkt/3941/Postawa-wobec-smierci-w-cyklu-zycia-czlowieka

 Rowicka Magdalena (2018). E-uzależnienia. Teoria, profilaktyka, terapia. Warszawa: Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii. Fundacja Praesterno.  https://publikacje.praesterno.pl/

Baka Łukasz (2017). Zachowania kontrproduktywne w pracy. Dlaczego pracownicy szkodzą swoim organizacjom, Wydawnictwo Scholar,  Warszawa https://www.znak.com.pl/ksiazka/zachowania-kontrproduktywne-w-pracy-dlaczego-praco-lukasz-baka-105048

Hintze Beata(2017). Funkcjonowanie poznawcze w schizofrenii w okresie adolescencji. Czynniki ryzyka i ochrony http://www.aps.edu.pl/uczelnia/wydawnictwo/wykaz-publikacji/hintze-beata-funkcjonowanie-poznawcze-w-schizofrenii-w-okresie-adolescencji-czynnki-ryzyka-i-ochrony/

 Dominiak-Kochanek Monika (2017). Metody wychowawcze rodziców a agresja interpersonalna młodych dorosłych http://www.aps.edu.pl/uczelnia/wydawnictwo/wykaz-publikacji/dominiak-kochanek-monika-metody-wychowawcze-rodzic%C3%B3w-a-agresja-interpersonalna-m%C5%82odych-doros%C5%82ych/

 Danielewicz Dorota, Rola Jarosław (red.) (2017). Stare dylematy i nowe wyzwania w psychoterapii http://www.aps.edu.pl/uczelnia/wydawnictwo/wykaz-publikacji/danielewicz-d-rola-j-stare-dylematy-i-nowe-wyzwania-w-psychoterapii/

Helena Janet Grzegołowska-Klarkowska (2018). Mądrość osobowości, Me-komp, Warszawa.  

 Helena Janet Grzegołowska-Klarkowska (red.) (2015). Psychoanalityczne teorie rozwoju. Niezbędnik. Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej

Czabała Czesłąw, Kluczyńska Sylwia (2015). Poradnictwo psychologiczne, PWN, Warszawa. https://ksiegarnia.pwn.pl/Poradnictwo-psychologiczne,84907717,p.html

 Bronowski Paweł (2012). Środowiskowe systemy wsparcia w procesie zdrowienia osób chorych psychicznie http://www.aps.edu.pl/uczelnia/wydawnictwo/wykaz-publikacji/bronowski-pawe%C5%82-%C5%9Brodowiskowe-systemy-wsparcia-w-procesie-zdrowienia-os%C3%B3b-chorych-psychicznie/

 Jelonkiewicz Irena (2012). Stres a zdrowie młodzieży http://www.aps.edu.pl/uczelnia/wydawnictwo/wykaz-publikacji/irena-jelonkiewicz-stres-a-zdrowie-m%C5%82odzie%C5%BCy/

Grzegołowska-Klarkowska Helena (2012). Agresja Socjalizacja Edukacja. Refleksje i inspiracje http://www.aps.edu.pl/uczelnia/wydawnictwo/wykaz-publikacji/grzego%C5%82owska-klarkowska-helena-agresja-socjalizacja-edukacja-refleksje-i-inspiracje/

Danielewicz Dorota, Pisula Ewa (2011). Rodzice i rodzeństwo wobec trudności w zdrowiu i rozwoju dziecka http://www.aps.edu.pl/uczelnia/wydawnictwo/wykaz-publikacji/danielewicz-dorota-pisula-ewa-rodzice-i-rodze%C5%84stwo-wobec-trudno%C5%9Bci-w-zdrowiu-i-rozwoju-dziecka/

 Sawicka Maryla (2010). Znaczenie stylu terapeutycznego w leczeniu osób chorych na schizofrenię http://www.aps.edu.pl/uczelnia/wydawnictwo/wykaz-publikacji/sawicka-maryla-znaczenie-stylu-terapeutycznego-w-leczeniu-os%C3%B3b-chorych-na-schizofreni%C4%99/

Czabała Czesław, Zasępa Ewa (red.) (2006). Psychologia kliniczna okresu dzieciństwa i adolescencji http://www.aps.edu.pl/uczelnia/wydawnictwo/wykaz-publikacji/czaba%C5%82a-czes%C5%82aw-zas%C4%99pa-ewa-red-psychologia-kliniczna-okresu-dzieci%C5%84stwa-i-adolescencji/