Inne

 

Brzdąc w sieci – zjawisko korzystania z urządzeń mobilnych przez dzieci w wieku 0-6 lat

kierownik projektu: dr Magdalena Rowicka

Jednostka finansująca: FRPH pozostających w dyspozycji Ministra właściwego do spraw Zdrowia

czas realizacji: 2020

Przyczyny prowadzące do używania substancji psychostymulujących: badanie czynników indywidualnych, społecznych i kulturowych kształtujących przyczyny prowadzące do używania psychostymulantów na terenie Europy (ATTUNE)”

kierownik projektu: dr Magdalena Rowicka

Jednostka finansująca: KBPN w ramach sieci ERANID

czas realizacji 09.2016 - 10.2019

Szkolenie kadry tworzącej system kształcenia terapeutów uzależnień na Ukrainie

kierownik: dr Magdalena Rowicka

jednostka finansująca: PARPA

czas realizacji: 14.01.2019 - 01.12.2020

 Wspieranie badań naukowych w obszarze czynników ryzyka i czynników chroniących przed  problemami wynikających z używania alkoholu

kierownik: dr Magdalena Rowicka

jednostka finansująca: PARPA

czas trwania: 15.04.2019 - 05.12.2020