Salon Pedeutologiczny 25 maja

Aktualizacja: 10-05-2023

Zapraszamy do Salonu Pedeutologicznego prowadzonego przez dr Beatę Szurowską i dra hab. Jarosława Michalskiego, prof. APS w dniu 25 maja w Akademii. Tym razem Gościem będzie Profesor Nella Grigoriewna Nyczkało.

Profesor Nella Grigoriewna Nyczkało

Od wielu lat współpracująca z APS i odznaczona przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej za zasługi w rozwijaniu współpracy i kontaktów środowisk naukowych i studenckich Krzyżem Kawalerskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej.

Profesor Nella Grigoriewna Nyczkało w szczerej i przejmującej rozmowie opowiada o powołaniu i misji oraz istocie nauczycielskiej profesji, ilustrując swoją wypowiedź historiami napisanymi przez życie w trudnych dla Ukrainy czasach (zarówno z okresu dzieciństwa, jak również edukacji i życia zawodowego). Poznajemy Mistrzów Pani Profesor, dowiadujemy się więcej na temat wieloletniej współpracy naukowej polsko-ukraińskiej i ukraińsko-polskiej. Bardzo ważne są również słowa wypowiedziane do Polaków, w których Pani Profesor nawiązuje do toczącej się wojny. Serdecznie zapraszamy nauczycieli, studentów oraz wszystkich zainteresowanych do uczestnictwa w tym wyjątkowym wydarzeniu.

Ramowy program:

  • Transmisja wywiadu z Panią Profesor Nellą Grigoriewną Nyczkało przeprowadzonego przez Beatę Szurowską i Jarosława Michalskiego;
  • Rozmowy z Panią Profesor Nellą Grigoriewną Nyczkało oraz pracownikami Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej na temat zawodu nauczyciela (w szczególności o wyzwaniach, szansach i zagrożeniach dla oświaty polskiej i ukraińskiej w obecnej sytuacji);
  • Zakończenie spotkania.

Informacje organizacyjne:

  • Data i godzina: 25.05.2023, godz. 9.00 – 10.00
  • Miejsce: Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, ul. Szczęśliwicka 40, Aula

Serdecznie zapraszamy
Beata Szurowska i Jarosław Michalski

plakat informujący o Salonie Pedeutologicznym

Udostępnij:

Wydrukuj

Opublikowano: 10-05-2023