Dr Małgorzata Korko otrzymała grant NCN w konkursie Miniatura 5!

Aktualizacja: 05-04-2023

„Monitorowanie wypowiedzi – źródłem zakłóceń językowych?”

Dr Małgorzata Korko otrzymała grant NCN w konkursie Miniatura 5!

Tytuł projektu „Monitorowanie wypowiedzi – źródłem zakłóceń językowych?”

Przywołanie z pamięci słowa, które oddaje to, co mówiący ma na myśli (dostęp leksykalny), jest kluczowym etapem w tworzeniu wypowiedzi językowych. Proces ten nie zawsze przebiega pomyślnie, czego przejawem może być zwolnione tempo mowy, przejęzyczenia, stan „mam to na końcu języka”, czy zmniejszona płynność wypowiedzi. Mechanizm dostępu leksykalnego nie jest do końca poznany a źródła zakłóceń językowych mogą być wielorakie. Celem projektu jest zweryfikowanie czy monitorowanie wypowiedzi, tu rozumiane ściśle jako ocena aktywowanego słowa pod kątem jego trafności kontekstowej, wpływa na wydajność dostępu leksykalnego. Projekt jest badaniem eksperymentalnym, w którym wykorzystane zostanie zadanie nazywania przedmiotów o różnym stopniu zgodności nazw.

Udostępnij:

Wydrukuj

Opublikowano: 22-11-2021