Struktura Instytutu Pedagogiki Specjalnej

INSTYTUT PEDAGOGIKI SPECJALNEJ

Dyrektor: dr hab. Ewa M. Kulesza, prof. APS

 

Zastępca Dyrektora: dr Iwona Konieczna

 

 

Sekretariat

mgr Anna Staniaszek

tel. 22 589 36 58
e-mail: sekretariatips@aps.edu.pl

 

Katedra Interdyscyplinarnych Studiów nad Niepełnosprawnością

Kierownik: dr hab. Bernadeta Szczupał, prof. APS

 • prof. dr hab. Joanna Głodkowska
 • dr Justyna Gasik
 • dr Magda Lejzerowicz
 • dr Elżbieta Paradowska
 • dr Marta Pągowska
 • dr Kasper Sipowicz
 • dr Magdalena Wałachowska
 • mgr Aleksandra Mazurek
 • mgr Julia Serwa

Zakład Tyflopedagogiki

Kierownik: dr hab. Małgorzata Walkiewicz-Krutak, prof. APS

 • dr hab. Agnieszka Konieczna, prof. APS
 • dr Kornelia Czerwińska
 • dr Małgorzata Paplińska
 • dr Kamila Miler-Zdanowska

Zakład Edukacji i Rehabilitacji Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną

Kierownik: dr hab. Barbara Marcinkowska, prof. APS

 • dr hab. Diana Aksamit, prof. APS
 • dr hab. Błażej Kmieciak, prof. APS
 • dr Iwona Konieczna
 • dr Radosław Piotrowicz
 • dr Katarzyna Smolińska
 • dr Grażyna Walczak
 • dr Anna Waligórska
 • dr Ewa Wapiennik- Kuczbajska
 • mgr Katarzyna Kruś
 • mgr Klaudia Majewska-Bielska
 • mgr Ewelina Młynarczyk-Karabin

Zakład Surdopedagogiki

Kierownik: dr hab. Małgorzata Kupisiewicz, prof. APS

 • dr Agnieszka Dłużniewska
 • dr Dorota Porembska
 • dr Joanna Rostkowska
 • dr Katarzyna Wereszka

Zakład Psychopedagogiki Resocjalizacyjnej

Kierownik: dr hab. Irena Pospiszyl, prof. APS

 • dr hab. Paweł Boryszewski, prof. APS
 • dr Ewa Bilska
 • dr Tomasz Głowik
 • dr Hubert Iwanicki
 • dr Milena Miałkowska-Kozaryna
 • dr Joanna Moleda
 • dr Katarzyna Nawrocka
 • dr Anna Nowicka – Skóra
 • dr Marta Porembska
 • mgr Filip Chrypankowski

Zakład Terapii Pedagogicznej

Kierownik: dr Urszula Gosk-Sobańska

 • dr hab. Ewa Kulesza, prof. APS
 • dr Izabella Kucharczyk
 • dr Bernadetta Kosewska
 • dr Paulina Zalewska
 • mgr Julia Więckiewicz - Modrzewska

Poradnia dla Dzieci ze Sprzężoną Niepełnosprawnością

Kierownik: w organizacji