Oferta kształcenia

Oferta kształcenia

5-LETNIE STUDIA MAGISTERSKIE

W Instytucie Pedagogiki Specjalnej od 2019 r. prowadzone są studia jednolite magisterskie stacjonarne i niestacjonarne na kierunku Pedagogika specjalna (zapraszamy do obejrzenia i wysłuchania wypowiedzi Dyrektor Instytutu) w specjalnościach:

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną - https://www.youtube.com/watch?v=UIVmTpZDkY4

Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu - https://www.youtube.com/watch?v=N3Vv7MV3-aY

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową - Surdopedagogika - https://www.youtube.com/watch?v=jije06qS_Jo&t=3s

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością wzrokową – Tyflopedagogika - https://www.youtube.com/watch?v=XLTyv_B3RfQ

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - https://www.youtube.com/watch?v=QQMxPN1FumE

Terapia Pedagogiczna - https://www.youtube.com/watch?v=SPN-j85AxSk

Pedagogika resocjalizacyjna (do 2025 roku)

Logopedia (do 2025 roku)

 

2-LETNIE STUDIA MAGISTERSKIE

Do roku 2023 prowadzone są studia drugiego stopnia stacjonarne i niestacjonarne na kierunku Pedagogika specjalna w specjalnościach:

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną i autyzmem

Edukacja integracyjna i włączająca

Logopedia

Pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką społeczną

 Profilaktyka społeczna z resocjalizacją sądową

Rehabilitacja osób ze sprzężoną niepełnosprawnością

Surdopedagogika z terapią pedagogiczną

Terapia pedagogiczna

Tyflopedagogika

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

 

STUDIA PODYPLOMOWE - https://rekrutacja.aps.edu.pl/pl/home/RSP2022/

Pracownicy Instytutu Pedagogiki Specjalnej są zaangażowani w przygotowywanie i prowadzenie studiów podyplomowych:

Diagnoza i terapia dziecka z zaburzeniami integracji sensorycznej

Edukacja integracyjna i włączająca

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną

Edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmu

Surdopedagogika

Terapia pedagogiczna

Wczesna interwencja – pomoc dziecku i rodzinie w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju oraz wsparcia terapeutycznego i środowiskowego dziecka, w tym z zaburzeniami psychicznymi i neurorozwojowymi

Wczesne wspomaganie rozwoju małych dzieci ze złożonymi zaburzeniami oraz wspieranie ich rodzin

Wsparcie dzieci i młodzieży z trudnościami wychowawczymi i edukacyjnymi

 

Kształcenie przyszłych pedagogów specjalnych w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w pełni odpowiada potrzebom rynku pracy. Absolwenci uzyskują zatrudnienie w zawodzie, między innymi z uwagi na nieustannie wysoki poziom jakości kształcenia, przygotowania teoretycznego oraz praktycznego studentów, zgodnie ze standardami kształcenia nauczycieli.