Staż studentek z Kazachstanu

Staż studentek z Narodowego Uniwersytetu Pedagogicznego dla Kobiet w Kazachstanie

Aktualizacja: 24-04-2023

W dniach 07-19.03.2023 r. Instytut Pedagogiki Specjalnej APS gościł studentki (magistrantki) z Narodowego Uniwersytetu Pedagogicznego dla Kobiet w Kazachstanie. Program stażu 12 studentek został przygotowany przez dr hab. Ewę M. Kuleszę, prof.APS - Dyrektor Instytutu Pedagogiki Specjalnej oraz dr Martę Porembską z Zakładu Psychopedagogiki Resocjalizacyjnej i dr Paulinę Zalewską z Zakładu Terapii Pedagogicznej.

W dniach 07-19.03.2023 r. Instytut Pedagogiki Specjalnej APS gościł studentki (magistrantki) z Narodowego Uniwersytetu Pedagogicznego dla Kobiet w Kazachstanie. Program stażu 12 studentek został przygotowany przez dr hab. Ewę M. Kuleszę, prof.APS - Dyrektor Instytutu Pedagogiki Specjalnej oraz dr Martę Porembską z Zakładu Psychopedagogiki Resocjalizacyjnej i dr Paulinę Zalewską z Zakładu Terapii Pedagogicznej. W ramach stażu studentki z Kazachstanu brały udział m.in. w zajęciach realizowanych przez pracowników Instytutu Pedagogiki Specjalnej (dr Martę Pągowską i mgr Klaudię Majewską-Bielską), wykładach dla studentów z programu Erasmus, spotkaniach z Władzami uczelni, pracownikami i studentami APS. Goście z Kazachstanu mieli możliwość opowiedzieć również o swoim Uniwersytecie i systemie kształcenia pedagogów specjalnych w ich kraju. Część stażu odbyła się poza murami uczelni. Magistrantki miały okazję hospitować zajęcia w Szkole Podstawowej nr 187 im. Adama Mickiewicza, Przedszkolu nr 182 Tajemniczy Ogród i Zespole Szkół Specjalnych nr 85 w Warszawie. Staż był częścią współpracy pomiędzy uczelniami, która stanowi cenny wkład w rozwój i wymianę doświadczeń międzynarodowych.

Udostępnij:

Wydrukuj

Opublikowano: 24-04-2023