Spotkania z książką

Spotkania otwarte z książką zainicjowała w 2013 roku profesor Elżbieta Tarkowska, ówczesna Dyrektorka Instytutu Filozofii i Socjologii oraz kierowniczka Katedry Socjologii Kultury. Spotkania poświęcone są dyskusji z udziałem wybitnych polskich uczonych nad najnowszymi publikacjami przede wszystkim pracowników IFiS, ale nie tylko. Gościliśmy także  na spotkaniach osoby spoza APS, autorów ważnych dla badaczy życia społecznego nowo wydanych książek. Każdorazowo dyskusję nad książką poprzedza krótkie jej omówienie przez autora(kę) i zaproszonych na spotkanie gości, znawców dyskutowanej problematyki.  

Po śmierci profesor Elżbiety Tarkowskiej odpowiedzialność za kontynuację otwartych spotkań z książką przejęły członkinie Katedry Socjologii Kultury, dr hab. Barbara Pasamonik, prof. APS i dr Marta Cobel-Tokarska. 

Zachęcamy do śledzenia nas również na Facebooku

 

Historia otwartych spotkań z książką

 

 

24 marca 2021

Książka Kamila Pietrowiaka "Świat po omacku. Etnograficzne studium (nie)widzenia i (nie)sprawności". (Wydawnictwo Naukowe UMK 2019)

O książce mówiły:

mgr Monika Dubiel (Artes Liberales UW)

mgr Milena Trojanowska (Szkoła Doktorska Nauk Społecznych UŁ)

 okładka

22 stycznia 2020

Książka Zuzanny Bogumił i Małgorzaty Głowackiej-Grajper pt. Milieux de mémoire in Late Modernity” (Wyd. Peter Lang  2019).

O książce mówiła dr Barbara Markowska (Collegium Civitas).

 

 okładka

27 listopada 2019

Książka Ilony Matysiak pt. „Młodzi i wykształceni w procesie przemian polskiej wsi” (Wyd. Naukowe Scholar 2019).

O książce mówiły: prof. dr hab. Renata Siemieńska (IFiS APS; Instytut Studiów Społecznych im. Prof. Roberta Zajonca UW), prof. dr hab. Janina  Sawicka (SGGW, Redaktorka Naczelna kwartalnika „Acta Scientiarum Polonorum”) i dr Sylwia Urbańska (IS UW).

 

 okładka

12 marca 2019

Książka Marioli Racław pt. „Zinstrumentalizowane rodzicielstwo rodziny zastępcze – między usługą a odruchem serca. Perspektywa socjologiczna” (Wyd. Akapit 2017).

Nagrodzona w 2018 roku Nagrodą im. prof. Elżbiety Tarkowskiej.

O książce mówili: prof. dr hab. Anna Kwak (ISNS UW) i dr hab. Jerzy Szmagalski, prof. APS.

 

 okładka

12 grudnia 2018

Książka Heleny Janet Grzegołowskiej-Klarkowskiej pt. „Mądrość osobowości. Wspieranie rozwoju osobowości i zapobieganie jej zaburzeniom w całym cyklu życia” (ME-KOMP 2018).

O książce mówiły: prof. dr hab. Anna Firkowska-Mankiewicz i dr hab. Barbara Weigl, prof. APS.

 

 okładka

27 listopada 2018

Książka pod redakcją Adriany Mica, Rafała Wiśniewskiego, Katarzyny M. Wyrzykowska i Iwony Zielińskiej pt. „Sociology of the Invisible Hand” (Peter Lang 2018).

O książce mówili: dr Paweł Kubicki (Instytut Gospodarstwa Społecznego SGH) i prof. Aleksander Manterys (Instytut Studiów Politycznych PAN).

 

 okładka

23 maja 2018

Książka pod redakcją Zuzanny Bogumił i Andrzeja Szpocińskiego pt. „Stare i nowe tendencje w obszarze pamięci społecznej" (Wyd. Naukowe Scholar 2018).

O książce mówili: dr hab. Kaja Kaźmierska, prof. UŁ i dr hab. Piotr T. Kwiatkowski, prof. APS.

 

 okładka

18 kwietnia 2018

Książka pod redakcją Marty Cobel-Tokarskiej, Anny Pokrzywy i Magdy Prokopczuk pt. "Miasto na dyplomach. Szkoła profesor Elżbiety Tarkowskiej" (Wyd. APS 2017).

O profesor Elżbiecie Tarkowskiej mówiła dr hab. Danuta Duch-Krzystoszek, prof. APS. O książce mówiła dr Magdalena Łukasiuk (ISNS UW).

 

 okładka

24 stycznia 2018

Książka pod redakcją Barbary Pasamonik i Urszuli Markowskiej-Manista pt. „Kryzys migracyjny. Perspektywa społeczno-kulturowa” (tom I) i „Kryzys migracyjny. Perspektywa pedagogiczno-psychologiczna” (tom II) (Wyd. APS 2017).

O książce mówili:  prof. dr hab. Jerzy Nikitorowicz (Uniwersytet w Białymstoku) i dr hab. Katarzyna Górak-Sosnowska, prof. SGH.

 

 okładkaokładka

5 grudnia 2017

Książka Marty Cobel-Tokarskiej i Marcina Dębickiego pt. „Słowo i terytorium. Eseje o Europie Środkowej” (Wyd. APS 2017).

O książce mówili: prof. dr hab. Ryszard Radzik (IFiS APS) i dr Ludwika Włodek (SEW UW). 

 

 okładka

17 maja 2017

Książka Joanny Zalewskiej pt. „Człowiek stary wobec zmiany kulturowej. Perspektywa teorii praktyk społecznych” (Wyd. Scholar 2015).

Nagrodzona prestiżową Nagrodą Stanisława Ossowskiego.

O książce mówiły: dr Ewa Klekot (Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW) i dr Marta Olcoń-Kubicka (IFiS PAN).

 

 okładka

26 kwietnia 2017

Książka Roberta Pawlaka pt. „Przemiany edukacyjne w małym mieście” (Wyd. APS 2016).

O książce mówili: dr hab. Janusz Gęsicki, prof. APS, dr hab. Marta Zahorska (Instytut Socjologii UW), Igor Sulich (Rada Powiatu Wołomińskiego), Olga Wileńska (Starostwo Powiatowe w Wołominie), Halina Bonecka (Urząd Miejski w Wołominie).

 

 okładka

29 marca 2017

Książka Piotra Rosoła pt. „Hans Jonas. O etycznej odpowiedzialności nauki i techniki” (TAiWPN UNIVERSITAS 2017).

O książce mówili: prof. dr hab. Włodzimierz Tyburski (UMK, APS). dr hab. Helena Ciążela, prof. APS i dr Piotr Stankiewicz (UW).

 

 okładka

22 lutego 2017

Książka pod red. Anny Zajenkowskiej pt. „Polska na kozetce” (Smak Słowa 2016)

O książce mówili: dr hab. Irena Jelonkiewicz-Sterianos, prof. APS, prof. Zbigniew Lew-Starowicz (WAM) i Jacek Żakowski („Polityka”, CC).

 okładka

14 grudnia 2016

Książka pod redakcją Anny Drabarek pt. „Around the Lvov-Warsaw School” (Wyd. APS 2016).

O książce mówili: prof. dr hab. Włodzimierz Tyburski (UMK, APS), dr hab. Piotr Przybysz, prof. UAM, dr hab. Tomasz Puczyłowski (UW) oraz dr hab. Anna Drabarek, prof. APS.

 

 okładka

17 maja 2016

Książka Tatiany Kanasz pt. „Uwarunkowania szczęścia. Socjologiczna analiza wyobrażeń młodzieży akademickiej o szczęściu i udanym życiu” (Wyd. APS 2015).

O książce mówili: dr hab. Wojciech Pawlik, prof. UW (ISNS UW) i dr Katarzyna Growiec (SWPS).

 

 okładka

13 kwietnia 2016

Książka pod redakcją Marty Mikołąjczyk pt. „Ubóstwo, bezrobocie, bezdomność. Działania profilaktyczne i pomocowe” (Wyd. APS 2015).

O książce mówiły: dr Katarzyna Górniak (WAiNS PW) i dr Anna Olech (IPSiR UW).

 okładka

22 lutego 2016

Książka Zuzanny Bogumił, Joanny Wawrzyniak, Tima Buchena, Christiana Ganzera i Marii Seniny pt. The Enemy on display. The Second World War in Eastern European Museums” (Berghahn Books 2015).

O książce mówili: prof. dr hab. Marcin Kula (IH UW), dr hab. Anna Ziębińska-Witek, prof. UMCS oraz dr Iwona Kurz (IKP UW).

 okładka

18 listopada 2015

Książka Iwony Zielińskiej pt. „Panika moralna. Homoseksualność w dyskursach medialnych” (Zakład Wydawniczy »NOMOS« 2015)

O książce mówili: prof. dr hab. Wojciech Burszta (WNHiS SWPS), dr Anna Jawor (Instytut Slawistyki PAN) i dr hab. Barbara Pasamonik, prof. APS.

 okładka

12 maja 2015

Książka Ilony Matysiak pt. „Rola sołtysów we współczesnych społecznościach wiejskich. Płeć jako czynnik różnicujący kapitał społeczny” (Wyd. Naukowe Scholar 2014).

O książce mówiły: prof. dr hab. Renata Siemieńska-Żochowska i prof. dr hab. Izabella Bukraba-Rylska.

 okładka

17 marca 2015

Książka Ewy Gorczyckiej i Tatiany Kanasz pt. „Niepełnosprawni studenci Akademii Pedagogiki Specjalnej w opiniach własnych i środowiska akademickiego” (Wyd. APS  2014)

O książce mówiły prof. dr hab. Anna Firkowska-Mankiewicz i dr Ewa Giermanowska.

 okładka

20 stycznia 2015

Książka pod redakcją Joanny Zalewskiej i Marty Cobel-Tokarskiej pt. „Od obyczaju do mody. Przemiany życia codziennego” (Wyd. APS 2014)

O książce mówiły: dr hab., Beata Łaciak prof. UW i dr hab. Hanna Palska, prof. IFiS PAN.

 okładka

3 grudnia 2014

Książka Andrzeja Ledera pt. „Prześniona rewolucja. Ćwiczenie z logiki historycznej” (Wyd. Krytyki Politycznej 2013)

O książce mówili: dr hab. Anna Drabarek, prof. APS i dr hab. Bronisław Treger, prof. APS.

 okładka

19 listopada 2014

Książka Piotra Toczyskiego pt. „Jak mit jednoczy Europę? Analiza arturiańskich elementów kultury symbolicznej jako czynników spajających współczesną Europę” (Wyd. Collegium Civitas 2013).

O książce mówili: prof. dr hab. Józef Niżnik (IFiS PAN) i dr Zuzanna Bogumił (IFiS APS).

 okładka

29 maja 2014

Książka pod redakcją Barbary Weigl i Małgorzaty Różyckiej pt. „Romowie 2013. Od działań systemowych do rozwiązań lokalnych” (Wyd. APS 2013)

O książce mówili: politolog, cyganopolog Andrzej Grzymała-Kozłowski oraz etnograf, cyganopolog Adam Bartosz.

 okładka

25 marca 2014

Książka pod redakcją Anny Firkowskiej-Mankiewicz, Tatiany Kanasz, Elżbiety Tarkowskiej pt. „Krótkie wykłady z socjologii. Kategorie, problemy, subdyscypliny” t.II (Wyd. APS 2013)

O książce mówili: prof. dr hab. Jacek Raciborski (UW), prof. dr hab. Anna Firkowska-Mankiewicz, prof. dr hab. Elżbieta Tarkowska i dr Tatiana Kanasz.

 okładka

27 lutego 2014

Książka Barbary Pasamonik pt. „Rola płci w integracji europejskich muzułmanów” (Zakład Wydawniczy »NOMOS« 2013)

O książce mówiły: dr hab. Danuta Duch-Krzystoszek, prof. APS, dr Marta Widy-Behiesse (UW) i dr Renata Włoch (UW).

 

 okładka

11 grudnia 2013

Książka pod redakcją Elżbiety Tarkowskiej pt. „Dyskursy ubóstwa i wykluczenia społecznego” (Wyd. IFiS PAN  2013)

O książce mówiły: dr hab. Krystyna Janicka, prof. IFiS PAN (IFS PAN, Uniwersytet Zielonogórski) oraz dr Magdalena Dudkiewicz (ISNS UW).

W spotkaniu udział wzięły autorki pracy: prof. dr hab. Elżbieta Tarkowska, dr Tatiana Kanasz, dr Katarzyna Górniak i mgr Agnieszka Kalbarczyk.

 okładka

13 listopada 2013

Książka Agnieszki Wołowicz-Ruszkowskiej pt. "Zanikanie? Trajektorie tożsamości kobiet z niepełnosprawnością" (Wyd. APS 2013) 

O książce mówiły: prof. dr hab. Elżbieta Tarkowska i prof. dr hab. Anna Titkow.

 

 

 okładkaokładka

24 kwietnia 2013

Książka Beaty Nessel-Łukasik pt. „Oblicza samotności. Bruno Schulz, Franz Kafka i Samuel Beckett
w polskim teatrze lalek”
(FASK 2012)

 O książce mówili: prof. Henryk Izydor Rogacki
(Akademia Teatralna im. A. Zelwerowicza w Warszawie),
i dr Ewa Tomaszewska (Uniwersytet Śląski, filia w Cieszynie).

 okładka

11 marca 2013

Książka Roberta Pawlaka pt. „Bon edukacyjny w polityce oświatowej” (Wyd. APS, 2012)

O książce mówili: prof. dr hab. Renata Siemieńska-Żochowska
(APS i UW), prof. Ireneusz Białecki  (UW), i prof. Janusz Gęsicki (APS).

 okładkaokładka

15 stycznia 2013

Książka Anny Drabarek pt. „Wartości w demokracji”  (AON, 2012)

 

O książce mówili: prof. dr hab. Anna Lewicka-Strzałecka      

(IFiS PAN) i  prof. Ryszard Wiśniewski (UMK).

 

 okładka

3 grudnia 2012

Książka Zuzanny Bogumił pt. „Pamięć Gułagu” (Universitas 2012)

O książce mówili: prof. dr hab. Anna Wieczorkiewicz, prof. dr hab. Ewa Nowicka, dr Hieronim Grala

 okładka

31 października 2012

Książka Marty Cobel-Tokarskiej  pt. „Bezludna wyspa, nora, grób.

Wojenne kryjówki Żydów w okupowanej Polsce” (IPN 2012)

O książce mówili: prof. Szewach Weiss (APS) i prof. Marcin Kula (UW).