Nagroda im. Profesor Elżbiety Tarkowskiej

Konkurs o nagrodę im. Profesor Elżbiety Tarkowskiej organizowany jest od 2017 roku na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Ministrem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Polskim Towarzystwem Socjologicznym, Akademią Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej Instytut Filozofii i Socjologii i Instytutem Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk jako wydawcą kwartalnika „Kultura i Społeczeństwo”.

Celem konkursu jest pogłębianie i upowszechnianie wiedzy o naturze współczesnego ubóstwa oraz inspirowanie i promowanie nowych metod przezwyciężania tych zjawisk w Polsce poprzez popularyzację szczególnego spojrzenia profesor Elżbiety Tarkowskiej na sytuację osób dotkniętych ubóstwem.

Nagroda jest przyznawana w dwóch kategoriach:

 1. autorska (współautorska) praca naukowa z zakresu nauk społecznych o problemach ubóstwa i wynikającego z niego wykluczenia społecznego ogłoszona w roku poprzedzającym przyznanie Nagrody lub rok wcześniej. Praca powinna zostać opublikowana w języku polskim jako recenzowana monografia naukowa, recenzowany artykuł w polskim czasopiśmie naukowym albo rozdział w recenzowanej monografii zbiorowej.
  2. autorski (współautorski) materiał prasowy/medialny dotyczący problematyki przezwyciężania ubóstwa i wykluczenia społecznego, opublikowany w prasie, radiu, telewizji lub przez wydawcę internetowego w pierwszym półroczu roku przyznania nagrody lub rok wcześniej.

W każdej z kategorii przyznawana jest jedna nagroda w wysokości 3000 zł.

W celu oceny wniosków złożonych w ramach Konkursu i wyboru laureata w każdej z dwóch kategorii powoływana jest Kapituła Konkursu. W skład Kapituły Konkursu wchodzą: po jednej osobie oddelegowanej do prac w Kapitule przez organizatorów Konkursu, a także syn Profesor Elżbiety Tarkowskiej dr Aleksander Tarkowski oraz przedstawiciel Instytutu Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego – jednostki specjalizującej się w badaniu problematyki ubóstwa i wykluczenia społecznego. Przewodniczącym  Kapituły Konkursu jest jej członek delegowany przez Polskie Towarzystwo Socjologiczne. Z ramienia Instytutu Filozofii i Socjologii APS w Kapitule Konkursu w pierwszych czterech edycjach zasiadał prof. Kazimierz Frieske.

Rozstrzygnięcie Konkursu co roku ogłaszane jest w Międzynarodowym Dniu Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym 17 października podczas sesji popularno-naukowej w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

 

okładka

 

 

IV edycja 2020 rok

Laureatkami w Konkursie o nagrodę im. Profesor Elżbiety Tarkowskiej zostały:

 • Kamil Pietrowiak za monografię „Świat po omacku. Etnograficzne studium (nie)widzenia i (nie)sprawności” (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2019) - w kategorii autorska (współautorska) praca naukowa z zakresu nauk społecznych o problemach ubóstwa i wykluczenia społecznego
 • Michał Szczęch za artykuł prasowy „Za murem”, który zostały opublikowany w piśmie „Magazyn Opinii Pismo”, marzec 2020, Nr 3 (27) - w kategorii autorski (współautorski) materiał prasowy/medialny dotyczący problematyki przezwyciężenia ubóstwa i wykluczenia społecznego

 

                                                       okładka

 

 

 

 

 

 

 

 

III edycja 2019 rok

Laureatkami w Konkursie o nagrodę im. Profesor Elżbiety Tarkowskiej zostały:

 • Małgorzata Kostrzyńska za monografię „Stowarzyszanie się „wykluczonych”. Przykład bezdomności” (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2018) - w kategorii autorska (współautorska) praca naukowa z zakresu nauk społecznych o problemach ubóstwa i wykluczenia społecznego
 • Ewa Wołkanowska-Kołodziej za cykl trzech artykułów prasowych: „Niewidzialne”, “To co nie żal umierać?” oraz “Głuche dzieci: Polsko, usłysz nas”, które zostały opublikowane na łamach dodatku do Gazety Wyborczej „Duży Format” w okresie od 28 stycznia 2019 r. do 10 czerwca 2019 r.  - w kategorii autorski (współautorski) materiał prasowy/medialny dotyczący problematyki przezwyciężenia ubóstwa i wykluczenia społecznego.

Z uwagi na wysoki poziom prac zgłoszonych do III edycji Konkursu, członkowie Kapituły podjęli decyzję o przyznaniu dwóch wyróżnień, po jednym w każdej z kategorii prac:

- w kategorii praca naukowa wyróżnienie przyznano pracy zbiorowej  pod red. Pawła Poławskiego pt. „Warunkowość i kontraktualizm w pomocy społecznej”, wydanej w IPISS, Warszawa 2018 r.

- w kategorii autorski materiał prasowy/medialny wyróżnienie przyznano Dominice Klimek za reportaż radiowy pt.: „0 17 lat więcej” wyemitowany w Programie Internetowym i Cyfrowym DAB + ”Czwórka”.

 

okładka

 

 

II edycja 2018 rok

Laureatkami w Konkursie o nagrodę im. Profesor Elżbiety Tarkowskiej zostały:

 • Mariola Racław za pracę naukową „Zinstrumentalizowane rodzicielstwo. Rodziny zastępcze – między usługą a odruchem serca. Perspektywa socjologiczna” (AKAPIT Wydawnictwo Edukacyjne, Toruń 2017) - w kategorii autorska (współautorska) praca naukowa z zakresu nauk społecznych o problemach ubóstwa i wykluczenia społecznego
 • Ewa Wołkanowska-Kołodziej za reportaż prasowy „Więźniowie czwartego piętra” (Pismo. Magazyn Opinii - styczeń 2018 r.) - w kategorii autorski (współautorski) materiał prasowy/medialny dotyczący problematyki przezwyciężenia ubóstwa i wykluczenia społecznego

Wystąpienie dr Marty Cobel-Tokarskiej w czasie sesji popularno-naukowej zorganizowanej przez IFiS APS, 17 października 2018

Źródło: więcej zdjęć na stronie https://www.flickr.com/photos/mpips_rp/albums/72157700973309121

 

okładka

 

 

 

I edycja 2017 rok

Laureatami w Konkursie o nagrodę im. Profesor Elżbiety Tarkowskiej zostali:

 • Paulina Bunio-Mroczek za monografię "Wczesne rodzicielstwo: zagrożenie czy szansa. Nastoletni rodzice z łódzkiej enklawy biedy" (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016) - w kategorii autorska (współautorska) praca naukowa z zakresu nauk społecznych o problemach ubóstwa i wykluczenia społecznego
 • Markowi Chądzyńskiemu i Jakubowi Kapiszewskiemu za artykuł„Zaczyna się od wstydu”
  opublikowany na łamach „Dziennika Gazeta Prawna” z 14-16 lipca 2017 roku - w kategorii autorski (współautorski) materiał prasowy/medialny dotyczący problematyki przezwyciężenia ubóstwa i wykluczenia społecznego

Zdjęcia z uroczystości wręczenia nagród: https://www.flickr.com/photos/mpips_rp/albums/72157687183694191/